All Over Press / Jamal Nasrallah

Syyrialaisnuorten enemmistö ei usko palaavan kotimaahansa pysyvästi. Heidän mukaansa Syyrian sodan loppuminen ja Isisin lähteminen maasta ovat tärkeimmät asiat, joiden pitäisi tapahtua, jotta he voisivat palata kotimaahansa. Trumpin hallinnon ei nähdä tuovan muutosta Syyrian konfliktiin.

Viestintätoimistoketju Burson-Marsteller selvitti nuorten syyrialaispakolaisten mielipiteitä ja asenteita kansainvälisessä tutkimuksessa. Burson-Marsteller on tutkinut jo yhdeksänä vuonna arabinuorten mielipiteitä ja asenteita. Tänä vuonna A Voice for Young Syrian Refugees -tutkimuksessa selvitettiin Jordaniassa ja Libanonissa asuvien nuorten syyrialaispakolaisten mielipiteitä ja asenteita.

Tutkimukseen vastasi helmi-maaliskuussa 2017 yhteensä 400 iältään 18–24 vuotiasta syyrialaisnuorta, joista puolet on naisia ja puolet miehiä. Puolet haastatteluista tehtiin Jordaniassa ja puolet Libanonissa. Tutkimuksen mukaan nuorista syyrialaispakolaisista yli puolet ei usko palaavansa kotimaahansa pysyvästi tulevaisuudessa. Vastaajista 42 prosenttia voi ajatella palaavansa kotimaahansa ja neljä prosenttia ei osannut sanoa.

Tutkimuksen mukaan nuorten päätökseen kotiinpaluusta vaikuttavat eniten Syyriassa käynnissä oleva sota sekä Isisin läsnäolo maassa. Lähes puolet (47 %) pitää sodan loppumista pysyvään kotiinpaluuseen eniten vaikuttavana tekijänä, kun taas neljänneksen mielestä tärkeintä olisi Isisin lähteminen maasta. Vain alle kymmenesosa nostaa tärkeimmiksi päätökseen vaikuttaviksi tekijöiksi taloudellisen tilanteen paranemisen tai Bashar al-Assadin lähtemisen Syyriasta.

Sotilaalliset toimet eivät yksin ratkaise konfliktia

Syyrialaisnuorilta kysyttiin, mikä tekijä on tärkein konfliktin päättämisen kannalta. Enemmistö on sitä mieltä, että sotimisen loppuminen on olennaisempaa kuin presidentti Bashar al-Assadin luopuminen vallasta. Reilu neljännes pitää al-Assadin presidenttiyttä esteenä rauhansopimukselle.

ILMOITUS

Lähes puolet kokee, että nyt käynnissä olevan Syyrian konfliktin lopettamiseksi tarvitaan sekä poliittisia että sotilaallisia ratkaisuja. Konfliktin ratkaisemiseen pelkkien sotilaallisten toimien avulla ei usko kuin reilu neljännes.

Syyrialaisten pakolaisnuorten enemmistö näkee Isisin vallan heikentyneen viimeisen vuoden aikana, kun viidennes taas kokee sen vallan vahvistuneen. Vastaajien mukaan tärkeintä taistelussa Isisiä, ja yleensä terrorismia vastaan on, että media välittäisi ihmisille tietoa siitä, ettei Isisillä ole mitään tekemistä islaminuskon kanssa.

Lähes yhtä moni nosti ensisijaiseksi keinoksi sotilaalliset toimenpiteet sekä koulutusuudistuksen. Reilun kymmenenneksen mielestä tärkeintä olisi luoda nuorille paremmin palkattuja työpaikkoja.

Kysyttäessä Trumpin hallinnon vaikutuksista Syyrian konfliktiin 66 prosenttia vastaajista uskoo, ettei konflikti muutu Trumpin hallinnon aikana. Lähes joka neljäs uskoo Syyrian konfliktin pahenevan Trumpin kaudella. Mielipiteet jakautuvat kahtia sen suhteen, onko Venäjän sekä Iranin osallistuminen parantanut vai pahentanut konfliktia.