LEHTIKUVA

Yksityisyyden suoja nauttii Suomessa perustuslain suojaa. Lait siviilitiedustelusta sekä sosiaali- ja terveystietojen antamisesta kaupalliseen käyttöön muuttavat yksityisyyden suojaa, mikäli eduskunta hyväksyy ne hallituksen kaavailemassa muodossa.

Siviilitiedustelussa on tarkoitus laajentaa poliisin tiedusteluoikeuksia siten, että mietinnön tehnyt työryhmä esittää perustuslain avaamista. Asiallisesti yksityisyyden suoja poistuisi suhteessa tiedustelutoimintaan.

Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavan toiminnan paljastaminen ja torjunta on tärkeää, mutta yksilön altistaminen kansallisen turvallisuuden nimissä massatarkkailun kohteeksi ei ole perusteltua.

Professori Martin Scheinin toteaa omassa lausunnossaan, että työryhmän esittämä muutos perustuslakiin on avoimempi ja laaja-alaisempi kuin siviilitiedustelulainsäädäntö edellyttäisi.

Maailmanlaajuisesti kuitenkin tiedostetaan, että tiedustelutoiminta muun muassa teknisen kehityksen myötä on eräs kaikkien vakavimmista uhista yksityisyyden suojalle.

ILMOITUS

Yksi tapa vahvistaa yksilön suojaa on massavalvonnan kiellon kirjaaminen perustuslakiin, mikäli se avataan. Muutoin vaarana on, että siviili- ja sotilastiedusteluviranomaiset vaativat tulevaisuudessa perustuslain muutokseen nojautuen jatkuvasti uusia toimivaltuuksia.

Terrorismiin viitaten on vaadittu tiedustelulakien säätämistä jo tällä vaalikaudella, mikä edellyttäisi perustuslain muuttamista kiireellisessä säätämisjärjestyksessä. Eduskuntavaalit järjestetään jo vajaan kahden vuoden päästä.

Ajallisesti ei ole perusteita säätää tiedustelulakeja kiireellisessä säätämisjärjestyksessä. Hallitus voi osoittaa muulla tavoin tehokkuuttaan.

Yksityisten henkilöiden sosiaali- ja potilastietojen kaupallinen tutkimuskäyttö aiotaan mahdollistaa aikaisempaa laajemmin ja helpommin. Lääketeollisuus ja terveysalan yritykset saisivat käyttöönsä massaluovutuksena potilaiden tietoja. Potilaiden anonyymiys luvataan suojata.

Kaikki kansalaiset eivät halua antaa tietojaan kaupallisille yrityksille, joiden tulokset saattavat olla lisenssien ja patenttien suojaamaa bisnestä. Lisäksi hallitus lupaa ohituskaistaa rahakkaille tietojen saantiin. Tieteellinen tutkimus jää tässä toiseksi.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi