Jarno Mela

– Biopohjaisilla tuotteilla voidaan ratkoa monia ympäristöongelmia ja ilmastokriisiä, sanoo kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.).

– Meidän ei kannata laittaa arvokkaita metsiä polttokattilaan, vaan tehdä korkean lisäarvon tuotteita, jotka työllistävät Suomessa, huomauttaa kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.).

– Jokainen on kuullut valtavista muovilautoista ja merieläinten tukehtumisesta muoviroskaan. Puulla ja suomalaisella teollisuudella voi olla annettavaa tämän valtavan ongelman ratkaisussa.

Sarkkinen siirtäisi muovipussit historiaan ja korvaisi ne puupohjaisilla pakkauksilla.

Puun käyttö on tehtävä kestävällä tavalla.

– Suomi voisi omalla toiminnallaan edistää muoviroskatonta tulevaisuutta ja osoittaa globaalia johtajuutta kieltämällä muovikassit.

–Muovipohjaisia kertakäyttöastioita voidaan korvata puupohjaisilla. Puupohjaiset tuotteet roskaavat vähemmän ja tuottavat myös vähemmän ilmastopäästöjä.

ILMOITUS

Kestävään metsien käyttöön

Sarkkisen mukaan päättäjien on pidettävä huolta siitä, että kasvava puuraaka-aineen energiakäyttö ei ole pois korkean jalostusarvon puutuotteista ja biotalous on kestävää.

– Maailman metsät ovat merkittävä hiilinielu ja hiilivarasto, joten puun käyttö on tehtävä kestävällä tavalla, joka ei vaaranna ilmastonmuutoksen torjuntaa vaan päinvastoin auttaa sitä, sanoo Sarkkinen.

Hän muistuttaa, että lisääntyvän puunkäytön aikana tulee huolehtia metsän monimuotoisuudesta ja riittävästä suojelusta sekä monimuotoisuudesta hoidetuissa talousmetsissä.

Puussa suuri potentiaali Suomelle

Sarkkinen painottaa, että puuraaka-ainetta kannattaa käyttää ensisijaisesti korkeaa lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin.

– Suurimman kasvupotentiaalin näen monipuolisissa pitkälle jalostetuissa tuotteissa, esimerkiksi lääkkeissä, vaatteissa, rakentamisessa ja erilaisissa pakkauksissa.

Puu taipuu moneen eikä kaikkia mahdollisuuksia edes tiedetä. Sarkkinen perää myös valtiota suuntamaan tuotekehitys- ja tutkimusrahoja biotalouden edistämiseen.

– Myös julkisten hankintojen kautta voidaan tarjota preferenssikohteita yrityksille. Me emme vielä edes tiedä, mitä kaikkea mahtavaa puusta voi tehdä, sanoo Sarkkinen.