Pekka Pajuvirta

Eniten kiusataan koulujen välitunneilla ja vapaa-aikana.

Yhdeksän kymmenestä Veikkauksen tekemään kyselyyn vastanneesta kokee kiusaamisen isoksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Suurimpina syinä kiusaamiseen kyselyn vastaajat pitävät erilaisuuden karsastamista. Tätä mieltä oli lähes puolet vastaajista. Yli kolmannes nosti kiusaamisen syyksi sekä aikuisten läsnäolon että rajojen puutteen lasten ja nuorten elämässä.

Lähes 90 prosenttia vastaajista on kokenut kiusaamista joko itse tai lähipiirissään. 65 prosenttia kertoo myös puuttuneensa kiusaamiseen. Miehistä vain kymmenen ja naisista viisi prosenttia kertoo itse olleensa kiusaaja, mikä on vähän verrattuna kiusaamisen laajuuteen.

Kiusaamisen kerrottiin aiheuttaneen ahdistusta, arkuutta ja eristäytymistä. Kiusaaminen laski itsetuntoa, aiheutti mielenterveysongelmia, kouluvaikeuksia ja poissaoloja koulusta sekä myös koulun keskeyttämistä tai vaihtoa.

Kiusaamisen kerrottiin aiheuttaneen ahdistusta, arkuutta ja eristäytymistä.

Kiusaamiseen ei puututa tarpeeksi

Moni vastaaja totesi, ettei menneinä vuosikymmeninä kiusaamiseen puututtu eikä kiusattua tai kiusaajaa tuettu mitenkään. Joissakin tapauksissa kouluissa oli järjestetty keskustelutilaisuuksia tai opettaja tai rehtori oli puhutellut kiusaajia.

ILMOITUS

Monet kuitenkin vastasivat, että opettajat eivät puuttuneet asiaan. Vanhemmat olivat joissain tapauksessa hoitaneet asiaa joko suoraan kiusaajan, hänen vanhempiensa tai koulun kautta. Jotkut lapset olivat vaihtaneet koulua ja myös työpaikkaa oli vaihdettu työpaikkakiusaamisen vuoksi.

Kun kiusaamista ilmenee, on oltava keinot ja työkalut purkaa tilanne. Toisaalta tärkeintä on rakentaa kouluun toimintakulttuuri, johon kiusaamista ei mahdu. Osallistava, myönteinen ja kannustava koulun ilmapiiri on parasta kiusaamisen ennaltaehkäisyä, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Aikuisten puututtava kiusaamiseen

Kiusaamisesta eroon pääseminen vaatii ennen kaikkea aikuisten toimia. Vastaajista 42 prosenttia uskoi, että eniten koulukiusaamisen riskiä lisää se, ettei asiaan puututa riittävän ajoissa. Myös vanhempien välinpitämättömyys ja suuret ryhmäkoot nostettiin esiin.

Kolmasosa vastaajista antaisi opettajille ja rehtoreille enemmän valtaa ja keinoja puuttua kiusaamiseen. Myös vanhempien vastuuta perättiin.

Veikkaus selvitti kokemuksia kiusaamisesta kyselyllä, johon vastasi lähes tuhat aikuisikäistä suomalaista. Kysely tehtiin yhteistyössä Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Me-säätiön kanssa. Tutkimus tehtiin Veikkauksen asiakasrekisteriä käyttäen 29.6 – 5.7.