Rauhantyö vaatii sitoutumista

Anni Lahtinen

33-vuotias
Sadankomitean
pääsihteeri ja
rauhanaktiivi

Sadankomitean pääsihteeri Anni Lahtinen, miksi rauhantyö on tärkeää?

– Rauha on elämän perusarvo, se on kaiken edellytys ja lähtökohta. Rauha ei ole vain sodan puuttumista, eikä rauhantyö ole vain sodan vastustamista.

Miksi itse olet tehnyt sellaisen valinnan, että haluat työskennellä juuri rauhan eteen?

– Rauhantyössä yhdistyy minulle sopivasti idealismi ja realismi. Rauhantyöhömme kytkeytyvät niin tasa-arvo, kehitys- kuin ympäristökysymykset. Yksittäiset tapaukset ja niihin puuttuminen ovat osa isompaa kokonaisuutta, jolla muutetaan ja parannetaan maailmaa pieni askel kerrallaan.

Mitkä ovat mielestäsi tämän hetken tärkeimpiä asioita ja aiheita rauhantyössä?

– Suomessa huolestuttavaa on yhteiskunnan militarisoituminen ja sotapuheen vahvistuminen.

– Rauhantyötä tarvitaan tuomaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää rauhaa ja turvallisuutta uhkakuvien luomisen ja varustautumisen sijaan. Yhteiskunnan resursseja tulisi käyttää todellisten turvallisuusuhkien kuten ilmastonmuutoksen, eriarvoisuuden kasvun ja pakolaisuuden ratkomiseen.

Miten työtä käytännössä tehdään?

– Rauhantyön vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että sitä tehdään monin eri tavoin. Rauhanpoliittisen näkökulman tuominen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon vaatii ensisijaisesti vaikuttamistyötä ja viestintää. Rauhantyötä voi tehdä jokainen ja rauhanliike muodostuu jokaisesta rauhan edistäjästä.

– Hyvä esimerkki pitkäjänteisestä työstä on YK:ssa 7.7. hyväksytty kansainvälinen ydinasekieltosopimus. Työtä sopimuksen aikaansaamiseksi on tehty pitkään ja siinä rauhanjärjestöillä ja kansalaisyhteiskunnalla on ollut merkittävä rooli.

Mikä on rauhantyön asema tämän päivän Suomessa?

– Rauhantyö on hyvin moninaista ja rauhankasvatus on suositumpaa kuin aseistariisuntatyö. Suomen nykyinen hallitus pitää rauhantyötä esillä juhlapuheissa, mutta ei todellisuudessa arvosta rauhantyötä, kuten ei kansalaisjärjestöjen toimintaa ylipäätään. Sadankomiteaan tulee uusia jäseniä tasaiseen tahtiin, yhä useampi haluaisi itse toimimisen sijaan tukea työtämme muuten. On helppo lähteä mukaan yksittäiseen mielenosoitukseen, mutta pitkäaikaisempi sitoutuminen on vaikeampaa, vaikka juuri se olisi tärkeää.

Miltä tulevaisuus mielestäsi näyttää?

– Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia ja voimme itse vaikuttaa, miltä se näyttää ja mitä se tuo tullessaan. Samaan aikaan julkisuudessa uhkakuvat valtaavat tilaa. Yhtälailla tilan voisi ottaa toiveille paremmasta maailmasta. Elämme oikeasti turvallisemmassa maailmassa kuin koskaan ennen ja se pitäisi tehdä näkyväksi.

– Kaikki se mitä käytämme varustautumiseen, pitäisi käyttää hyvinvoinnin edistämiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen torjumiseen.

 

Anni Lahtinen

33-vuotias
Sadankomitean
pääsihteeri ja
rauhanaktiivi