Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vasemmistoliitto haastaa hallituksen purkamaan työnteon esteenä olevia byrokratialoukkuja.

Vasemmistoliitto haluaa purkaa normeja ja parantaa pienituloisten ihmisten asemaa ja tasa-arvoa. Monimutkainen byrokratia tai pelko tulojen menettämisestä saa monet luopumaan esimerkiksi pienimuotoisesta liiketoiminnasta tai osa-aikatyöstä.

– Norminpurku on Sipilän hallituksen aikana tarkoittanut lähinnä ympäristösääntelyn höllentämistä ja parkkikiekkojen mallien vapauttamista. Sen sijaan työttömyysturvaa on heikennetty lisäämällä vastikkeellisuutta ja pienituloisiin kohdistuvaa byrokratiaa. Se vaikeuttaa monen pienituloisen arkea, estää erilaisten töiden vastaanottamista ja lisäksi vaikeuttaa ihmisten ryhtymistä yrittäjiksi, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson viestittää hallitukselle.

Vasemmistoliitto julkaisi keskiviikkona SuomiAreenassa neljä ehdotusta byrokratian keventämiseksi. Ehdotukset parantavat pienituloisten asemaa ja helpottavat työntekoa.

Ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden suojaosaa tulisi vasemmistoliiton mielestä korottaa 800 euroon kuussa.

Ulosoton suojaosa 800 euroon

Vuonna 2014 käyttöön otettu työttömyysturvan ja asumistuen 300 euron suojaosa on lisännyt työntekoa ja mahdollisuuksia tehdä työtä. Suojaosa mahdollistaa 300 euron tienaamisen kuukaudessa ilman päivärahan menettämistä.

– Suojaosa tulisi korottaa 500 euroon, ja sen tulisi koskea kaikkia tuloja, Andersson.

ILMOITUS

Myös ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden suojaosaa tulisi vasemmistoliiton mielestä korottaa 800 euroon kuussa. Nykyisin suojaosuus ilman elatuskorotusta on 672 euroa kuussa. Näin pieni summa ei motivoi ansaitsemaan ja aiheuttaa kohtuuttomia toimeentulovaikeuksia ylivelkaantuneille.

Suojaosuuden ylittävän palkan porrastettuja ulosotto-osuuksia on uudistettava niin, että palkasta jää suurempi osa käteen ja veroaste kasvaa tasaisesti tulojen mukana.

– Velkavankeuden pitkittymisen ja kertautumisen ehkäisemiseksi tarvitaan lisäksi erityistoimenpiteitä, kuten korkohelpotuksia, suojaosan korottamista määrätyn ajan jälkeen tai tapausten vanhenemisrajan lyhentämistä, sanoo Andersson.

Työttömien opiskelua helpotettava

Työttömien omaehtoista opiskelua työttömyysturvalla tulee helpottaa ja työttömyysturvan tarveharkinnasta heidän kohdallaan luopua. Työttömälle työnhakijalle pitää sallia myös sivutoiminen opiskelu, jos hän on työmarkkinoiden käytettävissä. Kouluttautuminen parantaa työllistymismahdollisuuksia, ja sen helpottaminen on koko yhteiskunnan edun mukaista.

Työttömille on annettava sitova etukäteispäätös siitä, kuinka esimerkiksi osittainen työskentely vaikuttaisi heidän työttömyyspäivärahaansa ja muihin etuuksiinsa.

– Moni potentiaalinen osa-aikatyöntekijä, pienyrittäjä tai itsensätyöllistäjä ei uskalla lainkaan harjoittaa liiketoimintaa tai ottaa vastaan työtarjouksia etuuksien menettämisen pelossa, muistuttaa Andersson.

Hallituksen tulee täsmentää TE-ohjeistuksia siitä, minkälainen liiketoiminta katsotaan sivutoimiseksi ja mikä päätoimiseksi.

Vasemmistoliitto haluaa kannustaa myös yrittämiseen. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa tulisi nostaa vähintään 25 000 euroon nykyisestä 10 000 eurosta. Tutkimusten mukaan alv-alaraja rajoittaa pienimuotoisen yritystoiminnan kasvua.