Saana Säilynoja

Työnantajan tulisi työsopimusta tehdessään esittää arvio työvoimatarpeesta, mutta tämä ei sitoisi lainkaan.

Viime viikolla valmistuneen työaikalakimietinnön ohella lausuntokierrokselle lähtee myös nollatuntisopimuksia koskeva esitys. Hallitus lupasi ottaa nollatuntisopimukset tarkasteluun, kun niiden kieltämistä koskeva kansalaisaloite kaatui eduskunnassa hallituspuolueiden voimin.

Laki ei nykyisin lausu mitään nollatuntisopimuksista. Lausunnolle lähtevässä esityksessä vaihtelevan työajan sopimukset rajattaisiin tilanteisiin, joissa työnantajalla on vaihteleva työvoimatarve.

Ei mitään turvaa työntekijöille

Laki ei nykyisin lausu mitään nollatuntisopimuksista.

SAK:n mielestä rajoitus on yhtä tyhjän kanssa. Siitä ei ole työntekijän suojaksi.

Työnantajan tulisi työsopimusta tehdessään esittää arvio työvoimatarpeesta. Arvio ei kuitenkaan sitoisi työnantajaa millään tavalla.

– Tämä oikeastaan legitimoi nollatuntisopimukset tuomatta minkäänlaista turvaa työntekijälle, sanoo SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

ILMOITUS

SAK pitää työntekijöiden epävarmuuden suosimista kummallisena erityisesti, kun EU:n komissio valmistelee parhaillaan esitystä, jolla nollatuntisopimukset kiellettäisiin unionin alueella.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK edellyttää, että laissa säädetään työajan vakiintumisesta tarkastelujakson jälkeen toteutuneen työajan tasolla.

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa. Työnantaja ei sitoudu tarjoamaan töitä yhdeksikään tunniksi viikossa, mutta työntekijä on velvollinen ottamaan työtä vastaan työnantajan sitä tarjotessa.

Suomessa noin 80 000 henkilöä työskentelee nollatuntisopimuksilla.