Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eduskunnan tarkastusvaliokuntaa huolestuttaa maahanmuuttajien kotoutumistoimien pirstaleisuus ja heikko saatavuus.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta teettää tutkimuksen maahanmuuttajien kotoutumisesta. Kansanedustaja Eero Heinäluoman (sd.) johtama tarkastusvaliokunta on todennut, että osa maahanmuuttajista rajautuu laissa säädetyn kotoutumissuunnitelman ulkopuolelle.

He eivät pääse koulutusta ja työllistymistä edistävien palvelujen piiriin. Kotoutumiskoulutukseen päässeet maahanmuuttajat joutuvat odottamaan useilla paikkakunnilla pitkiä aikoja.

Maahanmuuttajat kohtaavat kaikissa koulutusasteissa suomen ja ruotsin kielen heikkoon ja vaihtelevaan koulutukseen. Tarkoitus on selvittää, miten kotouttamistoimet tukevat tai estävät riittävän suomen tai ruotsin kielen kielitaidon saavuttamista.

Maahanmuuttajat kohtaavat kaikissa koulutusasteissa suomen ja ruotsin kielen heikkoa ja vaihtelevaa koulututusta.

Työllistyminen ykköstavoite

Tutkimuksen pääkysymys koskee maahanmuuttajien työllistymiseen tähtäävien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta. Jotkut maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet muita ryhmiä paremmin. Tutkimus selvittää, miten työllistyminen ja sitä tukevat kotouttamistoimet ovat toteutuneet eri maahanmuuttajaryhmien kohdalla 2000-luvulla.

Valiokuntaa kiinnostaa myös vertailutieto ensimmäisen ja toisen maahanmuuttajasukupolven tilanteesta. Maahanmuuttajien ja myös toisen polven maahanmuuttajien oppimistulokset, eteneminen toiselle asteelle ja korkeakouluihin sekä koulutuksen jälkeinen työllistyminen on ollut Suomessa kantaväestöä heikompaa.

Hyvin onnistuessaan kotoutuminen ja työllistyminen edesauttavat väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen tuomaan kestävyysvajeeseen sekä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin.