Jussi-Pekka Aukia

Mozartin Ryöstö seraljista -ooppera on syvästi inhimillinen ooppera, jonka tärkein viesti on ihmisten yhteys ja keskinäinen ymmärrys roduista ja uskonnoista riippumatta.

– Mozartin Ryöstö seraljista -ooppera on melkoinen tunteiden labyrintti. Kepeydestään huolimatta se pureutuu syvälle roolihenkilöiden tunteisiin ja sielunmaailmaan. Savonlinnan Oopperajuhlien esitys hylkää kaikki teokseen limittyneet ohjaukselliset stereotypiat, musiikki on ihanaa ja tarina syvästi tunteisiin vetoava, tiivistää suosikkioopperan ohjannut Katariina Lahti.

– 1500-luvulle sijoittuvan oopperan historia on mielenkiintoinen sikäli, että keisari tilasi Mozartilta oopperan, jonka toivoi perustuvan saksalaisen laulunäytelmäperinteeseen. Keisari toivoi heppoiseen merirosvotarinaan perustuvan oopperan menevän kansaan ja lisäävän hänen suosiotaan. Tämän keisari toki sai, mutta oopperasta kehkeytyi viihteellisyyden ohella hyvin kompleksinen, syvällinen ihmissuhdedraama, jonka ydinteemana on paremman yhteiskunnan luominen. Ryöstö seraljista myös kommentoi tuon ajan tulenarkaa poliittista tilannetta, turkkilaisten asemaa tuon ajan Wienissä, Lahti selvittää.

Mozart yhdisteli oopperassa taitavasti turkkilaista soitinperinnettä saksalaiseen laulunäytelmään ja loi läpimurtoteoksensa, ensimmäisen saksankielisen oopperan.

Katariina Lahti ohjaa ensimmäistä kertaa Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Humanismi ja tasa-arvo ytimessä

Turkkilaiset oli häädetty lähes sata vuotta aikaisemmin Wienistä, mutta heidän vaikutuksensa oli edelleenkin voimakas ja muodikasta Euroopassa eräänlaisena eksotiikkana.Vain seitsemän vuotta Mozartin oopperan ensi-illan jälkeen Itävalta ja Venäjä suuntasivat täysin epäonnistuneelle sotaretkelle Turkkia vastaan.

– Pitää muistaa, että Mozart ei ollut mikään pelle, niin kuin vaikkapa Amadeus-oopperasta voisi päätellä, vaan valistusfilosofian läpitunkema, korkean tason ajattelija ja toimija. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että Ryöstö seraljista -oopperassa hän eurooppalaisesta näkökulmasta poiketen tekee turkkilaisesta paššasta humaanin sankarin esittämällä molemmat kulttuurit tasa-arvoisina. Oopperan komiikka kumpuaa roolihenkilöiden ristiriitaisesta käytöksestä. Kiinnostavaa on myöskin se, että kukaan heistä ei ole sellainen, kuin luulee tai toivoo olevansa.

ILMOITUS

Lahti näkee oopperan kiinnostavaksi ja tärkeäksi nykyajan kontekstissa. Pakolaisvirtojen ja poliittisten konfliktien kärjistyessä joudutaan ottamaan kantaa asioihin ja dialogiin eri kulttuurien välillä.

– Mozart luottaa oopperassaan ihmisten järkeen ja tulevaisuudenuskoon, siksi haluan korostaa hänen humanismiaan. Se ja tasa-arvo nousevat oopperan ydinteemaksi. Oopperassa on myös erittäin vahva naisnäkökulma. Mozartia voidaankin pitää oman aikansa feministinä. Ohjaus heijastelee nykyistä maailmantilannetta, mutta myös omaa elämääni, tunteitani ja ajatuksiani.

Tom Röllich

Lahti korostaa ohjauksessaan musiikin ja teatterin tasapainoa.

– Musiikki on oopperan sielu, teksti sen ruumis. Oopperoissa musiikki on etusijalla, mutta pyrin ohjauksessani kokonaisvaltaiseen tulkintaan, jolloin yleisön ei tarvitse hävetä myöskään laulajien näyttelemistä. Olen saanut todella taitavan, huippuluokan laulajakaartin ohjattavakseni.

– Ohjaaminen on minulle luontainen valinta, koska minulla ei ole esiintymisviettiä. Siinä pääsee työskentelemään teatterin ja nyt oopperan kaikkien elementtien kanssa ja erityisesti tulkitsemaan maailmaa. Maailman ilmiöiden ja tilanteiden tulkinta – jotka aina eivät aina ole niin miellyttäviä – kiinnostavat eniten minua henkilökohtaisesti ja ohjaustyössäni.

Oopperasta voi lumoutua

Suomen nykyinen poliittinen ja henkinen ilmapiiri kauhistuttavat Katariina Lahtea.

– Se on ahdistava, olemme ajautumassa umpikujaan. Pelkään, että suurin ponnistuksin luotu hyvinvointivaltio ja ihmisten keskinäinen tasa-arvo ovat suuressa vaarassa nykyisten vallanpitäjien toimesta.

Oopperan ja taiteen väheksyjiltä ja alasajoilta ohjaaja vetää maton jalkojen alta: Ilman taidetta ei ole elämää! Ja sillä siisti.

– Esimerkiksi Ryöstö seraljista on syvästi inhimillinen ooppera, jonka tärkein viesti on ihmisten yhteys ja keskinäinen ymmärrys roduista ja uskonnoista riippumatta. Sen toivoisi olevan suuren yleisön ooppera, sanomansa ja ihanan musiikin vuoksi. Visuaalisestikin Ryöstö seraljista -teoksen luvataan olevan herkkua silmille.

Savonlinna on siellä syntyneelle Lahdelle tuttu kaupunki. Hän ohjaa ensimmäistä kertaa Oopperajuhlilla, mutta oopperakatsomo on hänelle tuttuakin tutumpi lapsuudesta lähtien.

– Jo pikkutyttönä livahdin kesäisin yksinäni avoimen taivaan alle puupenkille istumaan ja lumoutumaan oopperasta.

Katariina Lahden ohjaama Mozartin Ryöstö seraljista -oopperan ensi-ilta Olavinlinnassa 7.7. Esityksiä 21.7. saakka.