Lehtikuva/Vesa Moilanen

SDP vastusti valiokunnassa, mutta oli suuressa salissa laista lopullisesti päätettäessä hallituksen esityksen kannalla. Ensimmäisessä käsittelyssä demaritkin vastustivat työttömien pakottamista yrityksiin työttömyysturvan menettämisen uhalla.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona hallituksen esittämän työelämäkokeilun äänin 137–24. Vastaan äänestivät vasemmistoliitto ja vihreät sekä neljä SDP:n kansanedustajaa.

Laki kohdistuu kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluviin työttömiin. Heidät voidaan kokeilukunnissa ohjata karenssin uhalla palkattomaan työhön työmarkkinatuella yrityksiin jopa puolen vuoden ajaksi.

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnassa lakiin jättivät vastalauseen vasemmistoliiton Anna Kontulan lisäksi sosialidemokraattien edustajat. Suuressa salissa keskiviikkona lähes kaikki demarit kuitenkin äänestivät sen puolesta.

Kontula totesi vastalauseessaan, että työelämäkokeiluun liittyy merkittäviä väärinkäytön riskejä.

”Tiedämme, että kuntouttavaa työtoimintaa ja sen velvoittavuutta on Suomessa laajalti väärinkäytetty määräämällä kuntouttavaan työtoimintaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät sinne lain mukaan kuulu. Työkykyisillä työttömillä teetetään esimerkiksi yritysten tilaustöitä palkattomana työtoimintana, joka horjuttaa paitsi työttömien luottamusta viranomaisiin, myös markkinoiden kilpailutasapainoa.”

ILMOITUS

Lain määräämänä Painonvartijoihin?

Lain ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla Kontula sanoi, että ainoa uusi asia siinä on ihmisten pakottaminen ”aitoihin työympäristöihin” perustoimeentuloturvan menettämisen uhalla.

– Miettikääpä itse omalta kohdaltanne, jos tässä talossa päätettäisiin säätää laki, että jokaisen tietyn painoindeksin ylittävän pitäisi sakon uhalla osallistua Painonvartijoihin, kuinka motivoivaa se olisi, kuinka hyvin se toimisi, ja kuitenkin kysymys on kuntoutuksesta siinäkin, kysymys on paremman terveyden, paremman elämänhallinnan tavoittelusta.

Kontula sanoi vastustavansa lakia myös siksi, että se on modernin palkkatyöyhteiskunnan idean vastainen.

– Kun tehdään työtä toiselle direktio-oikeuden alaisena, niin silloin siitä työstä maksetaan palkka. Jos kysymys on henkilöstä, jonka työpanos ei vastaa sitä tavallista ja totuttua, niin tähän meillä on välineenä olemassa palkkatuki, eli myös näissä tilanteissa maksetaan palkka. Enkä minä näe, että on mitenkään yhteiskunnan rakenteiden etujen mukaista, että me tuotamme paljon sellaisia ryhmiä työmarkkinoille, jotka tekevät työtä pakotettuina ja joille ei sitä palkkaa makseta.

Työelämäkokeilu otetaan käyttöön elokuun alussa Kuopiossa, Siilinjärvellä, Tuusniemessä ja Porissa. Laki on voimassa ensi vuoden loppuun.

Työelämäkokeilua vastustettiin ay-liikkeessä vertaamalla sitä orjatyöhön. Myös Työttömien keskusjärjestö oli lakia vastaan.

Juttua päivitetty ingressin osalta 29.6.2017 kello 10.10