SAK

– Tuottavuuden kasvua kannattaisi vauhdittaa budjettiriihessä panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta toivoo hallituksen kiinnittävän syksyn budjettineuvotteluissa huomiota palkansaajien ostovoimaan.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan (tukuseto) tänään julkaisema raportti kertoo palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman kasvavan tänä vuonna, mutta kääntyvän valtiovarainministeriön ennusteen mukaan laskuun jo ensi vuonna.

– Kilpailukykysopimuksen sosiaaliturvamaksusiirtoja on tasapainotettava palkansaajille verotuksessa. Ostovoima ei voi kuitenkaan perustua pelkästään veronkevennyksiin, vaan myös palkankorotuksia tarvitaan, Kaukoranta painottaa.

– Palkankorotusvara syntyy tuottavuuden kasvusta. Sitä kannattaisikin vauhdittaa budjettiriihessä panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen.

Vienti kasvaa lähes 5 prosenttia

ILMOITUS

Tukuseton raportti osoittaa Suomen kustannuskilpailukyvyn paranevan selvästi suhteessa muuhun euroalueeseen. Paranemiseen ovat vaikuttaneet työvoimakustannuksia pienentänyt kilpailukykysopimus ja kiihtyvä tuottavuuskehitys.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vienti kasvaa lähes viisi prosenttia tänä vuonna. Viennin kasvun se ennakoi jatkuvan vajaan neljän prosentin vauhtia vuosina 2018–2019.

– Vahva vienti luo pohjaa työllisyyden ja palkkojen kestävälle kasvulle. Työllisyyden paraneminen tukee ostovoimaa ja tuottavuuden paraneminen on puolestaan kestävän talouskasvun perusta, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta toteaa.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta eli tukuseto laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten. Valtioneuvoston kanslian asettamassa toimikunnassa on edustajia muun muassa SAK:sta ja muista työmarkkinajärjestöistä sekä valtiovarainministeriöstä.