Lehtikuva/Markku Ulander

Myös VM reivasi kasvulukuja ylös.

– Tällaisia kasvulukuja on odotettu pitkään, totesi valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander esitellessään ministeriönsä tuoretta talouskatsausta keskiviikkona.

Alkuvuoden kovat kasvuluvut ovat yllättäneet kaikki talousennusteiden laatijat, myös valtiovarainministeriön. Talousennusteita on reivattu ylöspäin kautta linjan.

Valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle vahvaa 2,4 prosentin talouskasvua. Se jää kuitenkin jälkeen huippulukemat esittäneestä Nordean ennusteesta. Nordea löi viime viikolla tiskiin 3 prosentin kasvuennusteen.

Talouskasvun perusta on VM:n mukaan vankka, sillä kasvussa ovat kaikki päätoimialat ja kaikkien kysyntäerien kasvu kiihtyy.

Teollisuus on jo kääntynyt reippaaseen kasvuun. Kysynnän kasvaessa yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin.

ILMOITUS

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vielä tänä vuonna työllisyyden kohenemisen tukemana. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen kasvu kuitenkin hidastuu, koska VM ennustaa inflaation nopeutumisen heikentävän palkansaajien ostovoimaa. VM:n ennusteeseen on leivottu sisään maltilliset palkankorotukset syksyllä käynnistyvällä työmarkkinakierroksella.

Kasvu ei korjaa rakenteita

Tämän vuoden vahvan kasvupyrähdyksen jälkeen bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan hidastuvan 1,5 prosentin tuntumaan vuosina 2018 ja 2019.

Suomen talouskasvun taustalla on maailmankaupan virkistyminen ja kysynnän kasvu. Sitä on vahvistanut VM:n arvion mukaan työmarkkinoiden kilpailukykysopimus, joka on alentanut työvoiman yksikkökustannusta ja kohentanut Suomen kilpailukykyä.

Noususuhdanne ei VM:n mukaan ratkaise talouden rakenteellisia ongelmia. Pitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään vaimeina, eivätkä julkisen talouden tulot riitä pitkällä aikavälillä kattamaan julkisia menoja.

Spolanderin mielestä nyt tulisi lujittaa uuden kasvun pohjaa, jotta julkinen talous selviää tulevaisuuden haasteista.

– Talous kasvaa ja kysyntä on vahvaa. Nyt on oivallinen hetki uudistaa talouden rakenteita ja vahvistaa kasvun edellytyksiä tulevaisuudessa, Spolander totesi.

Tuottavuus ei lisää työllisyyttä

Noususuhdanteessa julkisen talouden tulot kasvavat ja työttömyysmenot pienenevät. Julkisen talouden kohenemista kuitenkin jarruttaa kuitenkin ikärakenteen muutos. Se kasvattaa VM:n mukaan julkisia menoja automaattisesti. Julkisen talouden alijäämän pieneneminen on lähivuosina verkkaista.

Taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen on kääntänyt työllisyyden kasvuun. Se jää kuitenkin vähäiseksi, sillä talouskasvu tulee pääasiassa tuottavuuden kasvusta, ei työn lisääntymisestä.

VM ennustaa työllisyyden kohenevan 0,6 prosenttiyksiköllä vuodessa ja nousevan hieman yli 70 prosentin vuonna 2019. Hallituksen tavoite on 72 prosentin työllisyysaste.