Lehtikuva/Jussi Nukari

Epäonnistuminen johtaisi ihmiset rahattomuuteen kahdeksi kuukaudeksi.

Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, toteaa Työttömien Keskusjärjestö lausunnossaan työttömien aktiivimallista. Järjestö ei kannata esitystä.

Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset kahden kuukauden rahattomuuteen.

– Aktiivimallin minimiehto eli viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa 65 päivän aikana, on lisäksi lyhyt. Silloin kun kyseessä on elämänhallintaan liittyvät haasteet, sosiaalisia ongelmia, koulutuksen puutetta, sairaus- tai vamma, tai pitkä tauko työelämästä, tarvitaan mahdollisuus säännöllisten pitkäkestoisten toimenpiteiden järjestämiseen, jota aktiivimallin minimiehdon täyttäminen ei mahdollistaisi. Työttömiä ei pidä missään nimessä rangaista, vaan kannustaa, sanoo Tuohimaa.

Samat ihmiset jo ruokajonoissa

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajan, kansanedustaja Satu Taavitsaisen mukaan esityksen vaikutukset osuvat jo valmiiksi erittäin vähävaraisten työttömien toimeentuloon. Samat ihmiset joutuvat jo nyt täydentämään ruokajonoissa omaa toimeentuloaan.

Euroopan Unionin sosiaalisten oikeuksien komitea on nuhdellut Suomea liian alhaisesta toimeentulosta ja nyt tällä esityksellä siitä leikataan.

ILMOITUS

– Kaikille työttömille ei ole tarjolla työpaikkoja, eikä palveluita, joten tosiasiallisesti työttömien perusturvaa leikataan tällä esityksellä. Suurin osa työttömistä tulee kokemaan mallin epäoikeudenmukaisena, Taavitsainen jatkaa.

Aktiivisuudesta palkittava

Järjestö ehdottaa aktiivimallin kehittämistä siten, että aktiivisuudesta palkittaisiin rangaistuksen sijaan.

– Sellainen esitys, jossa aktiivisuudesta palkittaisiin, olisi perusteltavissa. Esimerkiksi saamalla väliaikaisen korotuksen työttömyysturvaan, jos onnistuu saamaan lyhyen määräaikaisen tai osa-aikaisen työpaikan tai osallistumalla työllisyyspalveluihin, sanoo Tuohimaa.

Taavitsainen korostaa ihmisten tasapuolista kohtelua eri puolella Suomea. Aktiivimalli on kiva sana mutta on vailla sisältöä. Se asettaa työnhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen hakijan asuinpaikasta ja ammattialasta. Mallin heikkous on, ettei se huomioi tarjolla olevien työpaikkojen määrää eri puolilla Suomea ja työllisyyspalveluiden puutetta.

– Jos työpaikkoja ei vain ole, ei työttömyyspäivärahan leikkaaminen edistä työttömän työllisyyttä aktiivisuudesta tai omasta työllistymishalusta huolimatta. Jos hallitus ei tiedä, kuinka käyttäytyä työttömien kohdalla, suosittelemme menemään edes päiväksi istumaan heidän viereensä, niin tietäisitte, päättävät Taavitsainen ja Tuohimaa.

Työttömien Keskusjärjestö ry (ent. TVY ry) on puolueeton työttömien edunvalvontajärjestö, joka tekee aloitteita työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ottaa kantaa, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon.