Viimeksi kuluneen viikon aikana on politiikassa tapahtunut paljon. Hallituskriisi tuli, ja hallituskriisi meni. Hetken jo vaikutti siltä, että hallituskriisi loisi mahdollisuuden palauttaa bisnes-uudistukseksi Sipilän hallituksen käsissä muuttunut sote-uudistus takaisin oikeille raiteilleen. Hallituksen kaatuminen ja uuden hallituksen kasaaminen joko vanhasta eduskunnasta tai vaalien kautta olisi luonut mahdollisuuden tehdä sote-uudistuksen sen kipeästi kaipaamat parannukset.

Nyt näyttää valitettavasti siltä, että mikään ei muutu. Perussuomalaisten Uusi vaihtoehto -fraktio jää hallitukseen sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistämisen ja yhtiöittämisen takuumieheksi. Nimi on ironinen, sillä nimenomaan mikään ei muutu, ei politiikan sisältö eivätkä henkilöt.

Pakkoyhtiöittämiseen ja -yksityistämiseen perustuva Sipilän hallituksen sote-esitys on läpimennessään ennennäkemätön yhteisten palveluiden siirto yritysten käsiin. Tällaisenaan hallituksen niin sanottu valinnanvapausmalli tarkoittaisi palveluketjujen pirstoutumista ja palvelujärjestelmän monimutkaistumista, lisäksi se johtaisi yritysten kermankuorintaan ja tulisi todella kalliiksi. Asiakasmaksut uhkaavat nousta ja palvelujärjestelmä kriisiytyä. Hallituksen sote-mallia ovat kritisoineet ankarasti niin sosiaali- ja terveysalan kuin taloustieteenkin asiantuntijat.

Sote-esitys on ennennäkemätön yhteisten palveluiden siirto yritysten käsiin.

Huolestuttavinta sote-uudistuksessa on, että jos tällainen massiivinen markkinaehtoistaminen tehdään nyt hyvin pikaisella aikataululla, ei sitä voida välttämättä enää tulevaisuudessa perua. Julkinen palvelujärjestelmä on helppo hajottaa, mutta vaikea korjata. Toimimme EU:n jäsenenä yhteisillä markkinoilla markkinaneutraliteettisääntöjen puitteissa, ja lisäksi kansainväliset kauppasopimukset voimaan tullessaan suojelevat yritysten oikeuksia kansalaisten oikeuksien sijaan. Jos siis sosiaali- ja terveyspalvelut avataan markkinoille, ei niitä voitaisi enää helposti palauttaa takaisin julkiseksi toiminnaksi. Tulevat hallitukset eivät voisi välttämättä korjata sote-uudistusta, jos se nyt runnotaan väkisin läpi tällaisenaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarvitaan kipeästi, sillä suomalaisten terveydenhuoltopalvelut ovat odottaneet jo vuosikausia korjaamista. Maahan on järkevä tehdä maakuntapohjalle rakentuva, julkisiin palveluihin perustuva ja integraatiota ja saumattomia palveluketjuja toteuttava sote-uudistus. Tällaista sote-uudistusta vasemmistoliitto kannattaa. Hallituksen bisnes-uudistus joutaa romukoppaan, ja toivon todella, että löydämme vielä keinon uudistuksen korjaamiseksi.

PS. Kunnissa ollaan nyt mielenkiintoisen tilanteen edessä: hajoavatko persu-ryhmät myös kunnissa, ja jos hajoavat, miten käy neuvoteltujen luottamuspaikkajakojen?

Kirjoittaja on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.