Lehtikuva/Markku Ulander

”Onko valtiolla tosiaan varaa maksaa palkat yritysten puolesta?”

Kuntouttava työtoiminta korvattaisiin työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla, esittää hallitus lakiesityksessä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Jo elokuun alussa voimaan tulevaksi kaavaillussa laissa kokeilussa mukana olevat kunnat vastaisivat julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kohderyhmilleen.

Kokeilulla pohjustetaan maakuntamallia, johon on tarkoitus siirtyä vuonna 2019. Työelämäkokeilun alueet olisivat Pori, Rauma, Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Kokeilua järjestettäisiin kaikille niille työttömille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain piiriin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta poiketen työelämäkokeilua saisi järjestää myös yrityksessä. Työnteon lisäksi työelämäkokeiluun sisältyisi aina kunnan järjestämä, kokeilun aikana henkilölle annettava ohjaus ja valmennus.

”Kannattaisi potkia vakituiset pihalle…”

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kiteyttää hallituksen esittämän kokeilun niin, että jos olet työtön, sinut voidaan määrätä puoleksi vuodeksi yritykseen töihin työttömyystuella. Esitys lähtee täysin väärään suuntaan.

– Jos työttömän voi saada töihin ilmaiseksi, sittenhän kannattaisi potkia vakituiset pihalle ja ottaa ilmaista työvoimaa. Kokeilu romahduttaa jatkuessaan normaalin palkkatason ja työehtosopimukset. Työmarkkinoiden vääristäminen ilmaisella työvoimalla on täysin edesvastuutonta politiikkaa hallitukselta. Ilmeisesti hallitus on päättänyt juhlistaa Suomen satavuotista itsenäisyyttä palauttamalla suomalaiset työmarkkinat sata vuotta taaksepäin, Malinen sanoo.

ILMOITUS

– Mihin ilmaistyö lopulta johtaa? Mitä tapahtuu Suomen verokertymälle ja kestävyysvajeelle, jos valtio lähtee maksamaan tätä uutta yritystukea. Onko valtiolla tosiaan varaa maksaa palkat yritysten puolesta?

Malisen mukaan hallitus on luomassa uutta luokkaa työmarkkinoille. Siihen kuuluvat ihmiset kiertävät ilmaistöistä toiseen.

Aidosti työllisyyttä edistäisi se, että työttömyystukea voitaisiin käyttää palkkatukena mahdollistamaan työllistymistä. Näin työllistyvät saisivat myös kartutettua työeläkettä itselleen.

Jopa täysi työviikko

Nyt esitettävässä kokeilussa työaika voisi olla kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa. Rajaukset mahdollistavat siis täyden työviikon tekemisen yrityksessä puolen vuoden ajan.

– Tällä hetkellä Suomen valtio käyttää 6 miljardia euroa vuodessa työttömyyden kustannuksiin. Jos valtio maksaisi kaikkien palkansaajien palkat, se vaatisi 70 miljardia euroa vuodessa. Mistä tämä rahoitettaisiin, Malinen kysyy.

Pron mielestä kaikkien ammattiliittojen on vastustettava ”työttömiä alistavaa ja nöyryyttävää esitystä”.

– Tällainen politiikka ei ole hyvinvointiyhteiskunnan arvojen mukaista millään tavalla, Malinen sanoo.

Esityksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä kirjaus työvoimapalveluiden siirron selvittämisestä vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle Tanskan mallin mukaisesti. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin asettama selvityshenkilö Maria Kaisa Aula ehdotti työllisyyspalvelujen alueellisia kokeiluja, jotka toteutettaisiin vuosina 2017–2018.