IPS/Will Brantingham

Vietnam sai konkreettisen muistutuksen ilmastonmuutoksesta viime vuonna, kun äärisäät tuhosivat 700 000 hehtaaria riisi- ja muita viljelmiä. Riisintuotanto laski 800 000 tonnilla, ja yli miljoonan ihmisen ruokaturva vaarantui.

Keinoja sopeuttaa maataloutta ilmastonmuutokseen on ryhdytty etsimään niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. Maan keskiosissa riisinviljelyä on korvattu hedelmäpuilla ja viiniköynnöksillä, jotka pärjäävät vähemmällä vedellä kuin riisi ja tuovat tuloja tiloille. Sään salliessa on myös mahdollista palata riisinviljelyyn.

Vuoristoisilla alueilla on alettu suosia peltometsäviljelyä, jossa viljakasvien rinnalle on istutettu hedelmä- ja muita puita. Se tuo lisätuloja, hillitsee eroosiota ja parantaa ekosysteemejä. Lisäksi metsät toimivat hiilinieluina.

Vietnam on mukana FAOn listalla, johon on koottu esimerkkejä ilmastoälykkäistä ratkaisuista kehitysmaiden maataloudessa.

Katkaravunkasvatus rannikon mangrovemetsissä kattaa jo yli 180 000 hehtaaria. Ravuista saadaan tuloa, ja mangrovet suojelevat rannikkoa myrskyiltä ja tulvilta. Yhdistelmä tuottaa maanomistajalle lähes 1 500 euron tulot hehtaaria kohti vuodessa.

Sikoja kasvattavia viljelijöitä on rohkaistu muuntamaan jätteet biokaasuksi, jota voi hyödyntää ruuanlaitossa ja valaistuksessa.

Vietnam on mukana YK:n ruokajärjestön FAOn listalla, johon on koottu esimerkkejä ilmastoälykkäistä ratkaisuista kehitysmaiden maataloudessa.

Englanninkielinen versio