Tasavallan presidentti nimesi hiljattain kansanedustajat ”kansanvallan vartijoiksi ja kehotti heitä pitämään siitä hyvää huolta”.

Siihen nähden, mitä eduskunta päätti vuonna 2011, presidentin puhetta on tarkasteltava disinformaationa. Vuonna 1995 voimaantulleet valtion toimivallan luovutukset eivät eliitille riittäneet.

Hallituksen esityksellä 60/2010, joka liittyy perustuslain muutokseen 2010, kansanvalta siirrettiin eliitin yksinvaltaan. Tuolloin tehtiin valtion toimivallan (se on kansanvallan) luovuttamisesta EU:lle perustuslaillinen menettely:

”Vastaisuudessa myös Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävän toimivallan siirtäminen kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle taikka Euroopan unionille voitaisiin tehdä perustuslain nimenomaisesti tunnustamalla tavalla perustuslain mukaisena ja siten ilman perustuslain kanssa ristiriitaan jäävän poikkeuslain säätämistä.” (HE 60/2010)

Valtiovallan, siis kansanvallan luovuttaminen maan ulkopuolisille toimielimille on nyt perustuslain mukaista.

Onko kansakuntamme kuuro, mykkä ja sokea, vai eikö se välitä? Niin tai näin, oikeusvaltio Suomi ei enää ole. Eikä perustuslakimme enää mahdollista kansanvallan turvaamista.

Pertti Peltola
Savero
Seppo Sivonen
Sastamala