Lehtikuva/Anni Reenpää

Viimeisimpien kokoomus- ja keskustavetoisten porvarihallituksien toimet suomalaisen koulutuksen laajuuden ja tasa-arvon murentamiseksi johtavat siihen, että alemman keskiluokan ja tavallisten työtätekevien ihmisten lapsilla ei enää ole mahdollisuutta kouluttautua ja hankkia parempaa tulevaisuutta. Tämä johtaa väistämättä tuloerojen kasvuun ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen, joka romuttaa hyvinvointivaltion ja palauttaa säätyjen arvojärjestyksen.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset, yliopistokoulutuksen siirtäminen maksulliseksi, lainapainotteinen opintotuki, työttömyysturvan heikennykset, sanktiojärjestelmät ja niiden avulla pyöritettävä orjatyömylly ovat tietoista politiikkaa, jolla tähdätään yhteiskunnallisen liikkuvuuden lopettamiseen, luokkajaon vakinaistamiseen ja yritysten ja viranomaisten riepoteltavissa olevan pakkotyövoiman luomiseen.

Tulevaisuudessa lahjattomimmatkin rikkaiden lapset voivat kouluttautua Suomessa, kun lahjakkaat vähävaraiset eivät ole viemässä ”heidän opiskelupaikkojaan”. Köyhillä kun ei enää ole edes työnteon turvin varaa opiskella korkeakouluissa.

Halpatyövoimareservillä varmistetaan voittojen kotiuttaminen omistavan luokan taskuun veroparatiisitileille.

Työkokeilut, nollatuntisopimukset ja kuntouttava työtoiminta ovat tämän kehityksen esiaste. Järjestelmällisesti luodulla koulutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevalla matalapalkkaisella ja pakosta epävarmoissa työsuhteissa elävällä halpatyövoimareservillä varmistetaan voittojen kotiuttaminen omistavan luokan taskuun veroparatiisitileille ja ammattiyhdistysliikkeen nujertaminen.

Tämän muutoksen yksilöille aiheuttama inhimillinen hinta on sanoin kuvaamaton jo nyt. Tätä menoa tulevaisuuden työelämässä pelko ja pahoinvointi vakiintuvat normaalitilaksi, josta ei ole ulospääsyä edes ammattiyhdistysliikkeen voimin.

Luodaanko Suomeen tarkoituksella uutta yhteiskunnallista konfliktia satavuotisjuhlien innoittamana? Voiko porvariston historiakäsitys todella olla näin naiivi? Eikö kukaan seuraa Euroopan ja Yhdysvaltojen tapahtumia ja pidä niitä varoittavina esimerkkeinä?

Kirjoittaja on turkulainen putkiasentaja.