Socialist Appeal

Pintaa syvemmältä

Yhdysvaltalainen sosiologi Peter Frase on kirjoittanut kiehtovan kirjan erilaisista tulevaisuudenskenaarioista maailmassa, jossa tavarantuotannon ja monien palvelujen automaatio on tehnyt palkkatyöstä pitkälti tarpeettoman tai toissijaisen.

Kirjassaan Four Futures: Life after capitalism Frase kuvailee neljä erilaista skenaariota elämästä automaation, ilmastonmuutoksen ja nykymuotoisen kapitalismin jälkeen sen mukaan, onko maailma edelleen eliittien käsissä vai pyritäänkö yhteiskunnalliseen tasavertaisuuteen.

Eksterminismissä ylijäämäpopulaatio laitetaan vankiloihin tai pakolaisleireihin.

Peter Frase viittaa kirjassaan tutkimukseen, jonka mukaan lähes puolet Yhdysvaltojen työpaikoista uhkaa hävitä jo lähitulevaisuudessa, sillä samat työtehtävät voidaan toimittaa tehokkaammin ja edullisemmin tietokoneiden ja robottien avulla.

Perinteisen teollisuustuotannon työpaikoista huomattava osa on jo nyt automatisoitu pakkausteollisuudesta autonvalmistukseen. Frase uskoo, että tietokoneet syrjäyttävät ihmistyövoiman pian myös monissa asiantuntijatehtävissä ja palvelualoilla.

Tietotekniikkayhtiö IBM:n kehittämä supertietokone osaa jo analysoida lakitekstejä ja lääketieteellisiä artikkeleita ja voittaa ihmiset television tietovisassa. Parhaillaan tietokonetta ohjelmoidaan hoitamaan myös erilaisia asiakaspalvelutehtäviä puhelinpalvelusta tekniseen tukeen.

ILMOITUS

Frasen mukaan tietokone voisi jo nyt ottaa vastaan tilauksen hampurilaisravintolassa ja ohjelmoida robotin valmistamaan aterian. Robottiautojen yleistyminen saattaa puolestaan mullistaa kuljetusalan lähivuosikymmeninä.

Monilla aloilla automaatiota ei ole toistaiseksi otettu käyttöön täydessä mitassa, vaikka tekniset edellytykset ovat olemassa. Frasen mukaan tämä johtuu siitä, että maailmantalouden taantuman vuoksi palkat ovat alhaiset ja tarjolla on paljon työttömiä työnhakijoita.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, mikäli automatisointi tulee halvemmaksi kuin ihmisten tekemä työ. Wall Street Journal -lehden mukaan monet viljelijät Kaliforniassa ovat viime aikoina investoineet uusiin hedelmänpoimintakoneisiin halvan meksikolaisen vierastyövoiman vähentymisen vuoksi.

Peter Frasen ensimmäisessä tulevaisuudenskenaariossa robotit ovat tehneet palkkatyöstä tarpeettoman ja ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset on onnistuttu minimoimaan siirtymällä maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian käyttöön. Frase kutsuu tätä aineellisen yltäkylläisyyden ja yhteiskunnallisen tasavertaisuuden maailmaa Marxin esimerkin mukaisesti kommunismiksi.

Frasen kuvailemassa kommunismissa ihmiset eivät enää ole palkkatyön orjia, vaan he voivat keskittyä vapaa-ajanviettoon ja itsensä kehittämiseen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Frasen mielestä kansalaistulo olisi keskeinen keino matkalla kommunismiin. Riittävän suurella kansalaistulolla tulisi olemaan monia tasavertaisuutta edistäviä kerrannaisvaikutuksia. Epämiellyttävistä töistä pitäisi maksaa korkeampaa palkkaa, jotta ihmiset suostuisivat tulemaan töihin.

Myös Frasen toisessa skenaariossa maailmassa vallitsee yltäkylläisyys ja automaatio hoitaa suurimman osan tuotannollisesta työstä. Mutta pieni eliitti omistaa robotit sekä kaikki tuotannon taustalla olevat patentit, viljelykasvien siemenistä erilaisiin tekijänoikeuksiin.

Frase kutsuu tätä tulevaisuudenskenaariota rentismiksi, englannin kielen vuokranmaksua tarkoittavan sanan mukaan.

Rentismissä useimpien täytyy edelleen tehdä palkkatyötä erilaisten käyttölisenssien maksamiseksi. Ihmiset kehittävät työkseen uusia patentteja tai työskentelevät mainosalalla, tekijänoikeuskiistoja selvittävinä juristeina tai vartiointialalla.

Frasen kolmannessa skenaariossa automaatio on edennyt, mutta ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei ole ehditty torjua ajoissa. Luonto on köyhtynyt, laajat alueet ovat jääneet kohonneen merenpinnan alle, mutta olemassa olevia haasteita pyritään ratkaisemaan kaikkien tarpeet huomioon ottaen ja ekologisesti kestävällä tavalla. Joukkoliikennettä kehitetään, kulutusta hillitään ja kaikille turvataan kansalaistulo. Tätä skenaariota Frase kutsuu sosialismiksi.

Frasen neljäs ja viimeinen skenaario on eksterminismi. Siinä rikas valtaapitävä luokka on sulkeutunut robottiensa kanssa asein vartioitujen muurien taakse ilmastoituihin keitaisiinsa ihmiskunnan enemmistön kärsiessä ulkona kuumuudesta ja oikullisista sääilmiöistä.

Koska hallitseva eliitti ei tarvitse suurinta osaa ihmisistä edes työvoimaksi, ylijäämäpopulaatio voidaan laittaa vankiloihin, pakolaisleireihin tai ääritapauksissa heidät voidaan surmata.

Peter Frase muistuttaa kirjassaan, ettei mikään näistä skenaarioista ole millään tavalla vääjäämätön tulevaisuudenkuva, vaan tulevaisuus on poliittisen kamppailun ja yhteisten poliittisten päätösten tulosta. Pahimmat dystopian kuvaukset tulisi hänen mielestään ymmärtää varoituksen sanana. Positiiviset skenaariot voisivat puolestaan toimia itseään toteuttavina malleina.