Lehtikuva/Viena Kytöjoki

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, ettei hallitus yksipuolisesti leikkaa työttömyysturvaa ilman kolmikantaista sopimista. SEL on valmis vastatoimiin.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii Juha Sipilän hallitusta luopumaan työttömyysturvan aktiivimallista. Espoossa koolla ollut liiton valtuusto pitää mallia työttömyysturvan heikentämisenä ja vetoaa hallituspuolueisiin , ettei työttömiä enää kuritettaisi uusilla työttömyysturvan leikkauksilla.

Työttömyysturvan aktiivimalli on esillä hallituksen puoliväliriihessä ensi viikolla. Ehdotuksen mukaan aktiivimallissa työtön menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa eli 4,65 prosenttia työttömyysturvasta, jos hän ei tee töitä yhtenä viikkona vähintään 18 tuntia tai osallistu työllisyyspalveluihin 65 päivän mittaisen tarkastelujakson aikana.

Hallitus perustelee uudistusta työttömyysturvan muuttamisella kannustavammaksi. Elintarviketyöläisten mukaan käytännössä aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvan heikentämistä, sillä vaikka työtön haluaisi olla kuinka aktiivinen, kaikille ei riitä tarpeeksi työtä tai työllisyyspalveluja. Avoimia työpaikkoja ja työllisyyspalveluja on tarjolla yksinkertaisesti liian vähän. Syy tähän on muun muassa se, että TE-toimistojen resursseja on jo nyt leikattu rajusti eikä esimerkiksi henkilökohtaiseen neuvontaan löydy enää henkilöstöä.

Lisäksi hallitus suunnittelee lopettavansa TE-toimistot kokonaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

SEL:n mukaan aktiivimallissa työttömät joutuisivat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, kun mahdollisuus aktiivisuuteen ja karenssipäivien välttämiseen on kiinni siitä, missä päin Suomea työtön asuu ja minkä alan osaaja hän on, sillä työttömyystilanne, avoimien työpaikkojen määrä sekä koulutus- ja työllisyyspalveluiden tarjonta vaihtelevat merkittävästi eri alueilla ja aloilla.

ILMOITUS

Kiky-sopimuksen vastainen

Aktiivimalli on SEL:n mielestä lisäksi kilpailukykysopimuksen vastainen. Viime vuoden kesäkuussa allekirjoitetussa kilpailukykysopimuksessa sovittiin, ettei hallitus yksipuolisesti leikkaa työttömyysturvaa ilman kolmikantaista sopimista. SEL on valmis toimimaan yhdessä kilpailukykysopimuksessa mukana olevien ammattiliittojen kanssa aktiivimallin torjumiseksi.

Aktiivimallin sijaan hallitus voisi SEL:n mukaan uudistaa työttömyysturvaa kannustavammaksi esimerkiksi helpottamalla työttömien mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun. Osaamisen lisääminen tai alan vaihtaminen lisäävät työttömän mahdollisuuksia työllistyä.

Myös lyhytkestoisten töiden ja työttömyysturvan yhteensovittamisen byrokratian vähentäminen lisäisi työttömien mahdollisuuksia ottaa vastaan myös lyhytkestoisempia töitä.

Suomessa on edelleen lähes 500 000 työtöntä ja alle 30 000 avointa työpaikkaa. Nyt on lopetettava työttömien syyllistäminen ja puolustettava työttömien oikeutta säälliseen toimeentuloon, SEL:n valtuusto vaati.