JHL

Teija Asara-Laaksonen ehdolle jatkamaan JHL:n toimialajohtajana.

Teija Asara-Laaksonen on valmis jatkamaan JHL:n toimialajohtajana. Häntä on pyytänyt tehtävään joukko JHL:n aktiiveja eri puolilta maata. Toimialajohtajasta päättää maaliskuussa valittu JHL:n uusi edustajisto järjestäytymiskokouksessaan Helsingissä 5.–7. kesäkuuta. Edustajisto valitsee silloin liiton johtoon puheenjohtajan ja kaksi toimialajohtajaa, joiden toimikausi on edustajiston tapaan viisi vuotta.

Asara-Laaksosta ehdolle pyytäneet korostavat hänen kokemustaan ja näkemystään koko liiton edunvalvonnasta sekä yhteiskuntavaikuttamisesta. He arvostavat myös hänen ahkeruuttaan ja sitoutuneisuuttaan työhönsä.

Asara-Laaksosella on pitkä ja laaja kokemus yhteiskuntavaikuttamisesta ja edunvalvontatyöstä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Yhdessä on korjattava kilpailukykysopimuksessa toteutettu työajan pidentämisen taka-askel.

Asara-Laaksonen valittiin toimialajohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 2001 silloisessa KTV:ssa. Tuolloin hän oli tehnyt pitkän uran pääluottamusmiehenä Vantaan kaupungilla. SAK:n hallituksessa Asara-Laaksonen on toiminut vuodesta 2001.

Oikeudenmukaisempiin työmarkkinaratkaisuihin

Asara-Laaksonen korostaa jokaisen jäsenen toimeentulosta huolehtimista. Tulevilla sopimuskierroksilla on korjattava myös lomarahaleikkauksen aiheuttama palkanalennus, hän toteaa.

ILMOITUS

Asara-Laaksonen vaatii suuntaa kohti oikeudenmukaisia työaikaratkaisuja, joilla parannetaan työelämän laatua sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Yhdessä on korjattava kilpailukykysopimuksessa toteutettu työajan pidentämisen taka-askel.

– Suomea ei pelasteta työvoimaa halventamalla eikä työttömien etuja leikkaamalla. Liiton on elettävä työelämän muutoksessa mukana ja toimittava myös itsensä työllistävien ja pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi. On vaikutettava voimakkaasti sote-ratkaisuun: lähtökohtana on oltava ihmisten oikeus laadukkaisiin palveluihin, ei yritysten oikeus myydä ja kääriä voittoja jäsentemme ja kansalaisten kustannuksella. Tekoja syntyy ottamalla ammattiyhdistysliikkeen voima taas käyttöön, Asara-Laaksonen linjaa.

Vasemmistoryhmä eteni edustajistovaaleissa

Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto on lisännyt kannatusosuuttaan kaikissa liittovaaleissa JHL:n olemassaolon aikana. Tänä keväänä se tapahtui kolmannen kerran. Vuoden 2012 ison vaalivoiton jälkeen viime kuun vaaleissa ryhmän kannatus eteni puoli prosenttiyksikköä 29,2 prosentista 29,7 prosenttiin.

Suurinta eteneminen oli Keski-Suomessa, pääkaupunkiseudulla, Oulu-Kainuussa, Itä-Suomessa ja Satakunnassa.

Myös demariryhmän kannatus kasvoi. Muut vaaliliitot eivät saaneet yhtään paikkaa edustajistoon. Suhteellinen vaalitapa vei Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitolta edustajistosta kaksi paikkaa. Vasemmistoryhmällä on tulevalla edustajistokaudella 33 edustajaa 120-jäsenisessä edustajistossa.

Edustajisto on liiton ylin päättävä elin, joka muun muassa ohjaa liiton toimintaa ja taloutta, valitsee liittojohdon sekä hyväksyy valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset.

– Ryhmän vaalityö oli innostunutta ja tulevaisuuteen suunnataan vahvana ja määrätietoisena. Suuri kiitos onnistuneesta vaalityöstä kuuluu isolle ja innostuneelle ehdokasjoukolle, joka sai aikaan hyvän tuloksen, kiittää Asara-Laaksonen.

Vasemmistoryhmän tavoitteena on edelleen liiton vahvistaminen, järjestäytymisasteen kasvattaminen ja edunvalvontatyön tehostaminen. Vahvan ammattiliiton tärkein tehtävä on ajaa jäsentensä asiaa määrätietoisesti.

Uusi edustajistoryhmä kokoontuu ensi kuussa ensimmäiseen isoon tapaamiseensa, jossa käsitellään muun muassa liiton uutta strategiaa ja valmistaudutaan edustajiston kesäkuun järjestäytymiskokoukseen.