Lehtikuva/Markku Ulander

Pääministeri olisi voinut vaatia Yleltä oikaisua Terrafame-uutiseen tai kannella Julkisen sanan neuvostoon. Sähköpostitulva toimittajalle ei ollut asiallista.

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale arvioi, että pääministeri Juha Sipilä toimi sananvapauden rajoissa lähettäessään lukuisia kriittisiä sähköpostiviestejä Yleisradion toimittajalle marraskuussa 2016. Viestit olivat seurausta Ylen Terrafame Group Oy:n rahoitusta koskevasta uutisesta.

Apulaisoikeuskansleri kuitenkin huomauttaa, ettei pääministerin menettely ollut täysin sopusoinnussa tämän tehtäville asetettujen vaatimusten kanssa, sillä julkisella vallalla on velvollisuus turvata median sananvapaus.

Hiekkataipaleen mukaan ei ole osoitettavissa, että pääministeri Sipilän tarkoituksena olisi ollut vaikuttaa Yleisradion uutisointiin. Hänen mukaansa tällainen virheellinen mielikuva on kuitenkin perustellusti voinut syntyä, sillä palautteenantotapa oli erittäin poikkeuksellinen ja käytetyt ilmaisut olivat osin voimakkaita.

Sananvapaus edellä

Apulaisoikeuskansleri arvioi asiaa sekä pääministerin että median sananvapauden kannalta. Näiden kahden arvon keskinäisessä punninnassa erityistä painoarvoa saa se, että julkisen vallan tulee turvata tiedotusvälineiden sananvapaus. Julkisen vallan edustajalla on tästä syystä velvollisuus välttää sellaisia toimia, jotka voitaisiin tulkita yritykseksi ohjata, estää tai rajoittaa julkisen vallan käyttöä koskevaa tiedonvälitystä.

Hiekkataipale huomauttaa, että myös pääministerillä on mahdollisuus saada itseään koskeva virheellinen tieto oikaistuksi tiedotusvälineessä tai kannella Julkisen sanan neuvostolle.

”Näitä voi pitää tavanomaisina palautteen anto- ja reagointitapoina tilanteessa, jossa asianomainen kokee tiedotusvälineen uutisoineen asiasta virheellisesti tai loukkaavasti tai muutoin hyvää journalistista tapaa rikkoen”, ratkaisussa todetaan.

Hiekkataipale antaa käsityksensä tiedoksi Sipilälle. Muihin toimenpiteisiin asiassa ei hänen mukaansa ole aihetta.