Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Kiky-sopimuksesta johtuvat eläke- ja sosiaaliturvamaksujen korotukset kompensoitava.”

Palkansaajakeskusjärjestöt edellyttävät hallitukselta, ettei se kiristä palkansaajien verotusta ensi viikolla pidettävässä puoliväliriihessä.

SAK, Akava ja STTK muistuttavat yhteisessä verokannanotossaan, että Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvu-uralle. Kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan vaimeana ja kansainvälisessä toimintaympäristössä on edelleen merkittäviä riskejä.

Järjestöt painottavat, että hallituksen on nyt huolehdittava kotimaisten kasvuedellytysten pysymisestä vahvoina. Erityisen tärkeää on, ettei palkkojen verotus kiristy.

Palkkaverotuksen kiristymisen estämiseksi palkansaajajärjestöt odottavat, että ensi ja sitä seuraavana vuonna hallitus kompensoi kaikilla palkkatasoilla kilpailukykysopimuksesta johtuvat eläke- ja sosiaaliturvamaksujen korotukset.

Myös ansiotuloverotukseen tulee tehdä vuosittain täysimääräiset yleistä ansiotason ja inflaation nousua vastaavat tarkistukset. Hallituksen tulisi lisäksi päättää riihessä kuntien ja seurakuntien verotulojen menetyksen korvaamisesta täysimääräisesti valtionosuuksien kautta.