LEHTIKUVA

Vuoden 1996 eläinlakia ollaan uudistamassa. Uuden eläinsuojelulain on tarkoitus valmistua tänä vuonna. Suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että eläinten oloja tulisi parantaa. Kuitenkin todellisten uudistusten läpimeno uudessa laissa on vastatuulessa.

Tuleeko uusi laki sisältämään vain kosmeettisia muutoksia eläinten oloihin? Väitettäni tukee maa- ja metsätalousministeriön ehdotus sika-asetuksen lieventämisestä. Ministeriö haluaa pienentää jo aiemmin sovittuja sikojen tilavaatimuksia osittain sekä pidentää tilavaatimuksia koskevaa siirtymäaikaa. Nykyisessä eläinsuojelulaissa ryhmäkarsinan yhdelle satakiloiselle eläimelle on varattu tilaa noin 0,65 neliömetriä.

Eduskunnan eläinsuojelulain uudistamisesta kertovalla sivulla (hakusana eläinsuojelulain uudistaminen – eduskunta) kuvituksena on kolme porsasta tilavassa karsinassa pehkupedillä. Kuinka monta prosenttia Suomen sioista nauttii tällaisesta ylellisyydestä?

Sianlihan ylituotanto on johtanut kustannuskriisiin, jota ministeriö yrittää nyt ratkaista huonontamalla eläinten pitovaatimuksia. Ratkaisua etsitään väärästä paikasta.

Porsaiden, lampaiden ja porojen kastraatio ilman kivunlievitystä, liikkumisen estävät emakkohäkit, tilanahtaudesta johtuva hännänpurenta sekä teurastamoiden valvonnan puute ovat ongelmia, joihin tulee puuttua lainsäädännöllä.

Päivi Tiittula
Porvoo