Lehtikuva/Ahmad Gharabli

EU tiukensi muutama vuosi sitten määräyksiään, mutta tosiasiassa kauppaa Israelin laittomien siirtokuntien kanssa ja niihin kytköksissä olevien israelilaisten yritysten rahoittamista jatketaan.

Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan vastustus on kasvamassa ja tulossa yhä enemmän valtavirraksi. Näin arvioi The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) -verkosto perustaen näkemyksensä kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden lausuntoihin.

Viime viikolla tunnettu lainopillinen aikakauslehti The European Journal of International Law (EJIL) julkaisi nettisivuillaan artikkelin, jossa pidetään Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden lakisääteisenä velvollisuutena lopettaa kaikki kaupankäynti palestiinalaismaille rakennettujen Israelin laittomien siirtokuntien kanssa.

EJIL:in artikkelin mukaan Israelin laittomien siirtokuntien rakentaminen rikkoo kansainvälisen lain perussääntöjä, joita ovat alueiden väkivaltaisen anastamisen, rotusyrjinnän ja väestönsiirtojen kielto sekä itsemääräämisoikeus. Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perusasetuksen perusteella Israelin siirtokuntatoimintaa voidaan pitää sotarikoksena.

EU toimii Israelin siirtokuntien kanssa toisin kuin Krimin valloituksen.

”Ei mahdollisuus, vaan velvollisuus”

ECCP toteaa myös, että laaja joukko kansainvälisen lain asiantuntijoita – joihin kuuluu kaksi entistä YK:n erityistarkkailijaa, kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc-tuomareita sekä YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan entinen puheenjohtaja ja sen jäseniä – tukee päätelmää, jonka mukaan Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Tämä lainopillinen yhteisö on julkaissut avoimen kirjeen, jossa kehotetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa ja pidättäytymään kaupankäynnistä Israelin siirtokuntien kanssa.

ILMOITUS

European Journal of International Law -lehden artikkelin kirjoittaja Tom Moerenhaut toteaa, että ”Israelin siirtokuntien kanssa käytävän kaupan lopettaminen ei ole pelkästään harkinnanvarainen mahdollisuus, vaan lain vaatima velvollisuus”.

Kauppa ja rahoitus jatkuu

Vuonna 2013 julkinen painostus sekä palestiinalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kampanjointi sai EU:n soveltamaan jatkossa käytäntöä, joka estää israelilaisten tahojen rahoituksen tai osallistumisen EU:n projekteihin siinä tapauksessa, että osallistuminen merkitsee Israelin suvereniteetin tosiasiallista tunnustamista miehitetyillä palestiinalaisalueilla tai Syyrian alueilla.

Tästä huolimatta EU jatkaa Israelin laittomien siirtokuntien kanssa käytävää kauppaa ja niihin kytköksissä olevien israelilaisten yritysten rahoittamista EU:n Horizon 2020 -tutkimusohjelman kautta.

Kun Venäjä liitti itseensä Krimin ja Sevastopolin 2014, EU tuomitsi välittömästi nämä anneksaatiot laittomina ja sovelsi omia lakejaan ja kansainvälistä oikeutta tuonnin estämiseksi laittomasti liitetyiltä alueilta. Tämä tuontikielto tuo ECCP:n mukaan esiin EU:n epäjohdonmukaisuuden ja kaksinaismoraalin, kun se ei vastaavasti kiellä tuontia Israelin laittomista siirtokunnista.

EU:n kauppa laittomien siirtokuntien kanssa pönkittää siirtokuntien yrityksiä ja auttaa niitä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa.

Valtioiden velvollisuus on olla tunnustamatta laittomia siirtokuntia ja olla edesauttamatta Israelia palestiinalaisten oikeuksien rikkomisessa miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Kansainvälinen oikeusistuin todennut selvästi tämän velvollisuuden lainopillisessa lausunnossaan Israelin rakentamasta muurista, ja sen sisältöön on viitattu YK:n päätöslauselmassa 2334, toteaa ECCP.

The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) on 42 eurooppalaisen komitean, järjestön, kansalaisjärjestön, ammattiliiton ja kansainvälisen solidaarisuusliikkeen muodostama verkosto, joka toimii 19 Euroopan maassa.