Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

TE-toimistojen ohjeistustarpeet selvitetään vasemmistoliiton eduskuntakyselyn johdosta.

Työttömyysturvalain mukaan työttömällä on oikeus kieltäytyä muussa kuin työsuhteessa tehtävästä työstä ilman työttömyysetuuden menettämistä, vahvistaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) vastauksessaan vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin eduskuntakyselyyn.

Vastauksen mukaan ministeriö ”pitää selvänä, ettei työttömyysturvalain työstä kieltäytymistä koskevia säännöksiä voida soveltaa muuhun kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön.”

Andersson sai ministerin vastauksen perjantaina.

Andersson kysyi hallitukselta maaliskuussatapauksesta, jossa työttömälle työnhakijalle oli tarjottu yrittäjänä tehtävää työtä ja annettu ymmärtää, että kieltäytymiseen liittyisi karenssin uhka. Tuolloin vasemmistoliiton tietoon tulleissa työtarjouksissa ilmoitettiin, että tehty työ laskutetaan joko oman yrityksen nimissä tai ukko.fi -laskutuspalvelun kautta. Töihin sisältyi karenssin uhka.

– On hyvä, että laintulkinta on sentään ministeriössä selvä. TE-toimistojen viestinnässä ja ohjeistuksissa olisi kuitenkin parantamisen varaa, kun tällaisia harhaanjohtavia kirjeitä työnhakijoille edelleen lähetetään. TE-toimistojen ei tule ajaa ketään pakkoyrittäjiksi, Andersson kommentoi vastausta.

ILMOITUS

Ei selvää kaikissa TE-toimistoissa?

Lindström lupaa työ- ja elinkeinoministeriön selvittävän, olisiko TE-toimistojen antamaa informaatiota tarpeen täsmentää.

– Tämä on hyvä asia. Työttömyystukipäätöksissä tulee lähteä yksiselitteisesti siitä, ettei yrittäjämuotoisesta työstä kieltäytyminen johda sanktioihin, ja tämä pitää tehdä jokaiselle työnhakijalle selväksi, Andersson kommentoi.

Ministeriön mukaan yrittäjäpaikkoja voidaan tarjota henkilöille, jotka ovat työllistymissuunnitelmassaan ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita yrittäjyydestä.

Uudenmaan TE-toimiston yritysasiakkuuskoordinaattori Riku Hautamäki on aiemmin todennut Uudessa Suomessa, että mikäli tällainen henkilö myöhemmin kieltäytyy yrittäjyydestä, on karenssiriski olemassa.

– Tässä on ristiriita. Hautamäen tulkinta on lakiin perustumaton. Jos lain mukaan etuutta ei voi menettää, niin kyllä sen pitää päteä kaikkiin tilanteisiin. Ministeriön tulee kirkastaa ohjeistuksensa niin, ettei tästä ole epäselvyyttä yhdessäkään TE-toimistossa, Andersson sanoo.