Lehtikuva/Markku Ulander

Pormestariehdokas Anni Sinnemäki kannattaa tuottavuustavoitteen asettamista seuraavallekin kaudelle.

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Anna Vuorjoki sanoo vihreiden olevan palveluista leikkaamisen jatkon kannalla. Kanta tuli esiin Helsingin Sanomien torstaina järjestämässä pormestaritentissä, jossa sekä kokoomuksen Jan Vapaavuori että vihreiden Anni Sinnemäki halusivat Helsingille tuottavuustavoitteen seuraavallekin kaudelle.

Tuottavuustavoite on määritelty valtuuston vuonna 2013 sopimassa strategiaohjelmassa niin, että käyttömenojen reaalikasvu pidetään asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella yhden prosentin tuottavuuden parantamisella. Kokoomuksen ja vihreiden lisäksi sitä ovat kannattaneet SDP ja perussuomalaiset.

Vasemmistoliitto taas on pitänyt tuottavuustavoitetta mekaanisena leikkurina. Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki toisti tämän torstain tentissä.

Kaupunginvaltuutettu Anna Vuorjoki kirjoittaa Facebookissa tuottavuustavoitteen tarkoittavan, ”että leikataan joka vuosi rahaa, jonka kaupunki käyttää yhtä ihmistä kohti esimerkiksi koulutukseen, terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin.”

Koulujen lakkauttamisia, kovempaa työpainetta

”Tällä valtuustokaudella prosentin tuottavuustavoite on tarkoittanut esimerkiksi koulujen lakkauttamista, vammaisten taksimatkojen vähentämistä, isoja leikkauksia psykiatrisesta hoidosta, lastenkotipaikkojen vähentämistä, omaishoidon hoitopalkkioiden leikkaamista ja sitä, että vanhustenhoidossa, terveyskeskuksissa ja sosiaalityössä työntekijät joutuvat toimimaan yhä kovemman työpaineen alla.”

Vuorjoen mukaan vasemmistoliitolla ja vihreillä on paljon yhteistä. Erottava tekijä on suhtautuminen leikkauksiin. ”Jos kokoomus ja vihreät saavat yhteensä yli puolet valtuustopaikoista, jatkuu leikkauslinja väistämättä”, hän kirjoittaa.

Vuorjoen mukaan vasemmistoliitto puolustaa riittävää rahoitusta palveluihin ja on tarvittaessa valmis veronkorotuksiin. ”Tästä näkökulmasta ei ole yhdentekevää, äänestääkö vasemmistoliittoa vai vihreitä.”