Lehtikuva/Martti Kainulainen

Toimihenkilöjärjestö patistaa hallitusta nostamaan työllisyyden vahvistamisen tärkeimmäksi.

STTK:n hallituksen mielestä maan hallituksen talouspolitiikan kärjessä on jatkossakin oltava työllisyyden lisääminen ja työttömyyden vähentäminen. Tähän liittyviä toimenpiteitä on vahvistettava hallituksen puoliväliriihessä.

Työllisyyden vahvistamisessa kannusteiden ja keppien on oltava tasapainossa.

Työttömien syyllistäminen on lopetettava ja sen sijaan aktivoitava ja kannustettava heitä työllistymään, STTK vaatii. Hallitus on viemässä työttömyysturvan aktiivimallia vauhdilla eteenpäin. STTK edellyttää, että samalla on parannettava työttömän mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun työttömyysturvalla.

Myös tulevalla työmarkkinakierroksella on merkittävä vaikutus työllisyyden kehitykseen.

– Jatkossakin on tarve yhteen sovittaa talous- ja työmarkkinapolitiikkaa, jotta voidaan turvata ostovoiman, työllisyyden ja kilpailukyvyn myönteinen kehitys, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

ILMOITUS

Työvoiman saatavuudesta voi tulla ongelma

STTK arvioi, että osaavan työvoiman saatavuus voi nousta orastavan kasvun esteeksi.

– Hallituksen on parannettava työttömien ja myös työelämässä olevien koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi on tuettava liikkumista työn perässä esimerkiksi kehittämällä pitkäaikaistyöttömien työmatkakuluvähennystä.

– Pidemmällä aikavälillä riittävän tonttitarjonnan varmistaminen asuntotuotantoon luo edellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle. Monella pitkäaikaistyöttömällä on alentunut työkyky, joten he tarvitsevat myös sosiaali- ja terveyspalveluita päästääkseen takaisin työelämään, Palola listaa.

Finanssipolitiikassa STTK ei näe tarvetta merkittävään kiristämiseen tai höllentämiseen. Jotta kustannuskilpailukykyä parantavan kilpailukykysopimuksen myönteiset vaikutukset voidaan realisoida, järkevää talouspolitiikkaa on tehdä kohdennettuja lisäpanostuksia kasvukilpailukyvyn vahvistamiseen kuten tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon koko maassa.