Ruotsissa käydään kehittävää keskusteluja yksityiskoulujen ja terveyspalveluiden voittojen rajoittamisesta, missä tarkoituksena on saada osa näiden hyvinvointiyrityksien voitoista sijoituksiin palvelun laatuun, henkilökunnan palkkaamiseen, palkankorotuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Jos siellä tämä ehdotus olisi voimassa, 450–500 miljoonaa euroa voitoista menisi omistajien tilien sijasta yrityksien toimintaan.

Ruotsissa pelkona tälle voittokatolle on yrityskuolemat – se toki karkottaa varmasti monet sijoittajat yksityisten koululaitoksien ja terveydenhuollon piiristä, mutta miksi kansan verorahat pitäisi edes antaa näiden yksityisten yrityksien voittoihin, kun julkisesti tuotettuna rahat menisivät uudestaan kiertoon?

Voittokatto ei kuitenkaan tarkoittaisi, että yritykset olisivat sijoittajilleen ja omistajilleen kannattamattomia, koska edelleen voisi tähdätä voiton tekemiseen, mutta ei vaan niin suuressa mittakaavassa.

Voittoja ja luokkaeroja joudutaan tasoittamaan. Kun yli puolet maailman omaisuudesta on kahdeksan rikkaimman ihmisen hallussa, tämä realiteetti suorastaan huutaa sosialisointia, koska markkinatalous itsestään ei selvästi siihen omilla säännöillään kykene.

Jari Robson
Vantaa