IPS/Neeta Lal

Ihmiskunta on viime vuosikymmeninä onnistunut vähentämään köyhyyttä merkittävästi mutta ei kokonaan.

Köyhyyttä on yhä paljon myös rikkaissa maissa, ja syynä on usein syrjintä, YK:n tuore Inhimillisen kehityksen raportti kertoo.

Tähänastiset saavutukset koulutuksen sekä vesi- ja terveydenhuollon parantamisessa ovat alkusoittoa kenties vielä isommalle haasteelle. Se tarkoittaa edistyksen hedelmien turvaamista jokaikiselle, YK:n kehitysohjelman UNDP:n pääjohtaja Helen Clark huomautti raportin julkistamistilaisuudessa.

Raportin mukaan teollisuusmaissa elää suhteellisessa köyhyydessä yli 300 miljoonaa ihmistä ja reilu kolmasosa lapsista.

Huomiota kiinnitetään liikaa kansallisiin keskiarvoihin, vaikka ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat valtavasti.

Syynä on usein syrjintä, joka voi perustua rotuun, sukupuoleen tai siirtolaisuuteen. Todennäköisimmin köyhyydessä elävät alkuperäiskansojen jäsenet ja vammaiset. Kasti tai muu peritty alhainen asema yhteiskunnassa altistaa syrjinnälle yli 250 miljoonaa ihmistä.

Maailmanlaajuisesti suurin syrjitty ryhmä ovat naiset ja tytöt. Naiset ansaitsevat kaikkialla vähemmän kuin miehet, ja 18 maassa nainen tarvitsee miehensä luvan voidakseen tehdä työtä. Tyttösikiöiden abortoinnin ja tyttövauvojen surmaamisen seurauksena naiset muodostavat vähän alle puolet maapallon väestöstä.

Raportin laadintaa johtanut Selim Jahan sanoo, että huomiota kiinnitetään liikaa kansallisiin keskiarvoihin, vaikka ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat valtavasti.

– Saavutusten lisäksi on tutkittava entistä tarkemmin, kuka on jäänyt niistä paitsi ja miksi.

Englanninkielinen versio