Todella hyviä tavoitteita teillä, mutta miten te rahoitatte nämä kaikki? Tällaiseen kysymykseen on varmasti moni törmännyt kampanjoinnin lomassa tänä keväänä. Vasemmiston tavoitteiden esittäminen mahdottomina tai epärealistisina on jo pitkään ollut oikeiston poliittinen strategia. Todellisuudessa myös oikeisto käyttää merkittäviä summia rahaa koko ajan – mutta eri kohteisiin kuin vasemmisto. Yhtä hyvin voisi kysyä, miten meillä on varaa jatkaa kokoomuksen eriarvoisuutta kasvattavaa veronalennuspolitiikkaa.

Otetaan muutama esimerkki vasemmiston kuntavaaliteemoista.

Vasemmiston ajama terveyskeskusmaksujen poistaminen koko maassa maksaa arviolta 40 miljoonaa euroa. Summa on noin kuudesosa siitä rahasummasta, 235 miljoonaa, minkä hallitus aikoo käyttää ylimääräiseen tuloveroalennukseen maakuntauudistuksen yhteydessä. Terveyskeskusmaksun poisto vähentää myös byrokratian ja hallinnon kuluja. Helsingissä maksu poistettiin, kun huomattiin, että merkittävä osa siitä saaduista tuloista käytettiin maksun perimiseen. Maksun poisto ei ole myöskään romahduttanut Helsingin terveydenhuoltopalveluita.

Myös oikeisto käyttää merkittäviä summia rahaa – eri kohteisiin kuin vasemmisto.

Hallituksen läpi ajamasta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksesta sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisesta saatavat säästöt ovat todella epävarmoja, mutta tämänhetkiset arviot liikkuvat 60–70 miljoonan paikkeilla valtakunnallisesti. Tämä on noin puolet siitä rahasummasta, 120 miljoonaa, minkä hallitus käytti suurituloisia suosivaan yrittäjävähennykseen, jolla ei hallituksenkaan mukaan tulee olemaan mitään merkittäviä työllisyyttä tai yrittäjyyttä edistäviä vaikutuksia.

Vasemmiston ajama varhaiskasvatuksen muuttaminen osittain maksuttomaksi 3–5-vuotiaille maksaisi yhteensä noin 300 miljoonaa. Se on melkein yhtä paljon kuin valtio leikkasi kuntien valtionosuuksia kilpailukykysopimuksen seurauksena, jotta kunnat eivät hyötyisi taloudellisesti julkisen sektorin työntekijöiden palkkojen leikkauksista.

ILMOITUS

Sitten on niitä menolisäyksiä, joilla voi säästää rahaa. Maksuton ehkäisy nuorille on jo toteutettu joissakin kunnissa. Rauman kaupunki on esimerkiksi arvioinut säästävänsä 100 000 euroa vuodessa tarjoamalla maksutonta ehkäisyä alle 20-vuotiaille.

Helsingin kaupungin viime vuoden tulos oli 465 miljoonaa. Turun kaupungin ylijäämä oli 28 miljoonaa. Talouden ja erityisesti rakentamisen piristymisen myötä monissa isoissa kunnissa tehdään nyt ennakoitua parempia tuloksia. Mutta mihin kokoomuslaiset esimerkiksi Helsingissä haluavat laittaa rahaa taloudellisen tilanteen parantuessa? Veronkevennyksiin.

Turvallinen tulevaisuus jokaiselle ei ole utopia, se on arvovalintakysymys.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja.