Jarmo Lintunen

Kuntavaaleihin on runsaat kaksi viikkoa. Nämä ovat vaalituloksen kannalta ratkaisevimmat viikot. Epävarmojen äänestäjien osuus on edellisiä kuntavaaleja suurempi. Empivät, jahkailijat ja muut epävarmat äänestäjät päättävät äänestään jopa vasta vaalisunnuntaina.

Mielipidemittaukset kertovat vain suurimmat trendit. Kolmen suurimman puolueen kannatusluvut mielipidemittauksissa mahtuvat virhemarginaalin. Mikä tahansa niistä voi olla valtakunnallisesti suurin. Vaaleissa mitataan myös hallituksen kannatus.

Kantansa kertomatta jättäneet ja epävarmat äänestäjät voivat vaikuttaa lopputulokseen merkittävästi, jos he lähtevät liikkeelle.

Suurin huoli on äänestysaktiivisuuden laskusta ja etenkin nuorten äänestämisinnosta. Alimmillaan äänestysaktiivisuus oli vuoden 2000 kuntavaaleissa, joissa se oli vajaa 56 prosenttia. Viime kuntavaaleissa äänioikeuttaan käytti 58,3 prosenttia.

Etenkin nuorten pelätään jättävän äänestämättä. Harvempi kuin joka kolmas nuori käytti äänioikeuttaan viime kuntavaaleissa.

ILMOITUS

Alhainen äänestysaktiivisuus on myrkkyä demokratialle. Kärjistäen hyvätuloiset, hyvin koulutetut ja elämässään pärjäävät äänestävät. Sen sijaan vähemmän koulutetut ja pienipalkkaiset jäävät kotiin.

Tämä vaikuttaa väistämättä myös valtuustojen kokoonpanoon. Suurimmissa kaupungeissa saattaa käydä siten, ettei kaikkein pienituloisimmilta alueilta valita yhtään valtuutettua.

Kuntalaisten kannalta heikko äänestysaktiivisuus on hälyttävä. Kunnissa päätetään kuntalaisten arkeen vaikuttavista asioista, vaikka tämä kuulostaa jopa fraasilta.

Heikoimmassa asemassa olevat kokevat, ettei heidän äänensä kuulu eikä heidän tarpeistaan välitetä. He jättävät äänestämättä. Kierre on valmis: äänestämättä jättäminen sementoi epäuskottavaksi koettua politiikkaa ja ruokkii politiikanvastaisuutta ja populismia

Muita useammin epäilijä on ihminen, joka on menettänyt täysin uskonsa politiikkaan. Osa äänestämättä jättävistä purkaa myös pettymystään perussuomalaisiin.

Kuntavaalien kampanjoinnissa on muistettava erityisesti pienituloiset ja ne, joiden elämä ei ole helppoa. Vain vahva, loppuaan kohti huipentuva vaalityö tavoittaa epäröivien ääniä.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi