Inter Press Service

Guyanan rannikon öljyesiintymän kooksi arvioidaan jopa neljä miljardia barrelia.

Karibian alueen köyhimpiin valtioihin kuuluva Guyana on vaikeassa tilanteessa. Sen rannikolta on löydetty hyvin lupaava öljy- ja kaasuesiintymä, mutta ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön reipasta vähentämistä.

Pienet saarivaltiot Karibialla ja muilla maailman merillä ovat erityisen alttiita merenpinnan nousulle ja ilmastonmuutoksen kiihdyttämille myrskyille. Vaikutukset tuntuvat myös Guyanassa, joka sijaitsee Etelä-Amerikan pohjoisrannikolla Venezuelan naapurissa.

Guyana kuuluu Alliance of Small Island States -järjestöön, joka kamppailee sen puolesta, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Pariisin ilmastokokous päätti joulukuussa 2015, että raja vedetään alle kahteen asteeseen.

Guyanan rannikolta on löydetty hyvin lupaava öljy- ja kaasuesiintymä.

– Guyana joutuu nyt miettimään vakavissaan, onko öljy- ja kaasulöytö siunaus vai kirous, sanoo Al Binger, joka johtaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimuslaitosta Karibialla.

Jotta maapallon lämpenisi alle 1,5 astetta vuoteen 2100 mennessä, kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava 70–95 prosenttia vuoden 2010 tasosta ja päästöt on nollattava kaudella 2060–2080, Binger muistuttaa.

Guyanan rannikon öljyesiintymän kooksi arvioidaan jopa neljä miljardia barrelia, joka tuottaisi nykyhinnoilla noin 200 miljardia euroa.

Englanninkielinen versio