Jarmo Lintunen

Hallituksen tulee arvioida työaikalain uudistamisen vaikutukset perheen ja työelämän yhteensovittamiselle.

SAK painottaa parhaillaan työaikalakia uudistavassa työryhmässä muutostarpeita myös tasa-arvon näkökulmasta.

– Miesvaltaisilla aloilla on havahduttava tarpeeseen tukea työntekijän perhe-elämää ja sitä kautta myös naisten urakehitystä. Perhemyönteiset työpaikat lisäävät yhteiskunnan kokonaishyvinvointia. Myös työnantaja hyötyy, kun riittävä työstä palautuminen lisää tuottavuutta, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto painottaa.

– Uudistamista pohtivan työryhmän olisi tärkeää löytää aikaan ja paikkaan sidottuun työhön keinoja, joiden avulla työntekijät voivat nykyistä joustavammin käydä töissä. Työpaikalla olon sijasta tulee painottaa työn tuloksia.

Työnantajan kannattaa kartoittaa henkilöstön tarpeet ja sovitella erilaisia joustoja paikallisesti.

Lehdon mukaan perheiden arkea tukeva työaikajoustot kuten liukuva työaika, työaikapankit ja lomatoiveiden huomioiminen.

– Työnantajan kannattaa kartoittaa henkilöstön tarpeet ja sovitella erilaisia joustoja paikallisesti.

ILMOITUS

Valmiita malleja työpaikoille

Lehdon mukaan työaikapankkeja on käytössä toistaiseksi valitettavan vähän.

– Työpaikat tarvitsevat myös valmiita malleja, jotta kaikkien ei tarvitse keksiä omaa työaikajärjestelmää.

Työaikalain uudistamista pohtivassa työryhmässä on SAK:n mielestä etsittävä ratkaisuja esimerkiksi pätkätyöläisten ongelmiin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi.

Työn tarjoamisesta on tehtävä nykyistä ennakoivampaa ja odottelusta tulee maksaa korvaus.

– Töiden ennakoiminen on tärkeää myös tasa-arvon näkökulmasta. Naiset ovat miehiä useammin matalapalkkaisissa pätkätöissä. Perheiden arjen suunnittelua auttaa jo se, että työtuntien määrä on tiedossa.

Sunnuntaina vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Työaikalain uudistamista käsittelevän työryhmän työn on määrä päättyä kesäkuussa.