Jarkko Mänttäri

Ikäihmisten kotihoidossa on käytetty vanhuksen kotona olevaa viestivihkoa, johon hoitaja merkitsee huomioita vaikkapa näin: Käynnin ajankohta ja teksti ”jalat on rasvattu ja iltaruoka laitettu tarjolle sekä iltalääkkeet kippoon” ja nimi alle. Omainen tai seuraava hoitaja näkee vihkosta mitä on tehty ja voi lisätä tarvittaessa siihen omat huomionsa. Viestivihko on ollut käytössä monissa kunnissa, ja viestintä on toiminut moitteettomasti. Viestivihkon tietoja ovat tarvinneet omaisten lisäksi hoitajat vanhuksen tilan seuraamisessa, koska hoitajat voivat vaihtua päivittäin tai pahimmillaan monta kertaa päivässä.

AVI teki tarkastuskäynnin Kemijärven vanhuspalveluun ja kielsi viestivihkot vedoten tietoturvaan. Vanhuksen arjen kulun kirjaukset ovat AVI:n virkamiesten mielestä salassa pidettäviä potilastietoja. Niitä ei saa kirjata vanhuksen kotona olevaan vihkoon, koska vanhuksella käyvä vieras voi tutkia viestivihkon tietoja. AVI:n mielestä vihkon sijasta pitäisi käyttää viestilappuja tai muita epämääräisiä viestejä.

Olen hoitanut vuosia äitini asioita, ja olen hänen omaishoitajansa. Hoitamiseni tärkein syy on se, että äitini voi omasta halustaan asua kotonaan. Kotona asuminen edellyttää hoidon säännöllisyyttä ja hyvää yhteistyötä sekä tiedonkulkua kaikkien häntä hoitavien kesken. Äitini käyttää hoito-, ruoka- ja siivouspalveluita tarjoamani omaishoidon lisäksi. Hoidossa on keskeistä arjen sujuminen eli ruokailun, ulkoilun, lääkkeiden ottamisen ja mielialan vaihteluiden seuraaminen. Tässä asiassa viestivihko on paras vaihtoehto. Sen käytössä ei ole ollut mitään ongelmia. Tietosuojavaltuutettu ei ole kieltänyt viestivihkojen käyttöä, mikä ilmenee 9.3.2015 tehdystä päätöksestä. Viestivihkon käyttö edellyttää palveluja käyttävän henkilön suostumusta.

”AVI kielsi viestivihkot vedoten tietoturvaan.”

Suomessa lait laatii eduskunta, ja lakia täydentäviä asetuksia antaa valtioneuvosto. Lakien ja asetusten käytännön tulkinta ja soveltaminen on eri viranomaisten tehtävä. Soveltamisessa pitää olla keskeisenä perustana asioiden tarkoituksenmukainen ja joustava sujuminen. Lain ja asetusten laatijoiden tarkoitus tuskin on ollut kieltää ja estää asioiden järkevää hoitamista.

Lakeja ja asetuksia soveltavat virkamiehet olettavat usein, että lakeja ja asetuksia käytetään väärin hyväksi. Siitä ei olla huolissaan, että etuun oikeutetut ihmiset jäävät ilman lain takaamaa apua, koska viranomaisten tulkinta on ahdas ja etuuksien hakeminen on monimutkaista. Olen varma, että väärin perustein maksettujen etujen määrä on vain murto-osa oikeutettujen mutta maksamattomien etuuksien määrästä.

Mielestäni Suomessa on menty salaamisessa ja yksityisyyden suojassa liian pitkälle. Karkeimpina esimerkkeinä voi pitää sitä, että ihminen saa rauhassa kuolla kotiinsa eikä kukaan tiedä tai välitä koko asiasta yhtään mitään. Muumioituneen ruumiin äärellä viranomaiset voivat todeta, ettei yksityisyyden suojaa tai salassapidon määräyksiä ole rikottu. Valitettavasti tässä täydellisessä tietojen salaamisessa sattui se ikävä asia, että ihminen kuoli.

Kunnallisena päättäjänä ajattelen niin, että yhden ihmisen asioiden ajamisessa tehtyjä havaintoja pitää jakaa tiedoksi kaikille. Samoin ajattelen kohtaamistani ongelmista tai vaikeuksista. Asioiden salaaminen tai piilottelu suojelee puutteita tai vääriä tulkintoja. Julkisuuden armoton ja paljastava valo tuo epäkohdat esiin, jotta ne voidaan korjata. Näin pitäisi menetellä myös viestivihkoasiassa. Vanhusten ja muiden palveluja ja hoivaa tarvitsevien asioiden hoitaminen on pääasia. Sitä ei saa estää viranomaisten ahtailla ja väärillä tulkinnoilla.

Juha Pikkarainen
Kemijärvi