Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perustoimeentulotuen siirtyminen vuoden alusta Kelalle on paljastanut tuen alikäytön. Toimeentulotuen hakeminen on helpottunut, ja hakemuksista jo yli puolet tulee verkon kautta ja jatkohakemuksista jo yli 70 prosenttia.

Kelassa osattiin ennakoida hakemusten määrät suhteellisen hyvin. Sen sijaan käsittelyn työläys yllätti Kelan täysin ja päätöksenteko on ylittänyt lakisääteisen seitsemän arkipäivää. Moni ihminen on joutunut turvautumaan erilaiseen hätäapuun, ruokajonoihin, sukulaisiin ja tuttaviin.

Kela on palkannut lisää työntekijöitä, vedonnut kuntiin ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisen puolesta sekä teettänyt ylitöitä ja purkanut jonoja viikonloppuisin. Edellinen Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä (kesk.) oli lähes ylimielinen suhtautumisessaan, että Kela hoitaa tehtävän kuntia paremmin.

Nyt Kelassa ollaan oltu kriisissä, ja ihmiset hädissään. Sosiaalipolitiikan asiantuntijat varoittelivat huonosta valmistautumisesta.

Kela ei saanut tietosuojasyistä tietoja kuntien toimeentulotukiasiakkaista. Hakemusten käsittelyä on pitkittynyt se, että Kela aloitti jokaisen asiakkaan kanssa puhtaalta pöydältä.

ILMOITUS

Myös tietojen täydentäminen on kasvattanut ruuhkaa. Yhtenä siirtämisen perusteena oli, että asiakkaasta on jo paljon tietoa Kelalla. Se maksaa muun muassa takuueläkkeet, asumistuet sekä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.

Ihmisten elämäntilanteet eivät rajoitu pelkkiin
etuuksiin. Kela joutuikin perustamaan ohitusjonon
asiakkaille, jotka tarvitsevat kiireellistä apua lääkkeiden ja ruuan osaamiseen. Jälkikäteen voi arvioida, että tietosuoja oli tässä tilanteessa liian tiukka. Tietoja kuntien sosiaalityöstä ei voitu siirtää toiselle viranomaiselle.

Viimesijaisen toimeentulotuen perusosan suuri tarve osoittaa, että sosiaalietuuksien taso on liian alhainen. Suurin osa hakijoista saa jo asumistukea. Toiseksi yleisin etuus on työmarkkinatuki tai peruspäiväraha. Myös yksin asuminen altistaa toimeentulotuelle perheitä ja pariskuntia useammin.

Hakijoiden profiilia ja toimeentulotuen tarpeen taustoja tulee selvittää. On myös tutkittava, miten Kelan ja kuntien välinen yhteistyö sujuu. Asiakas joutuu helposti pompoteltavaksi Kelan ja kunnan väliin.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi