Save the Children

Pelastakaa Lasten tutkimuksen mukaan Syyrian sodalla on yhä tuhoisammat seuraukset lasten mielenterveydelle ja tulevaisuudelle.

Pelastakaa Lapset -järjestön Syyriassa tekemän tutkimuksen mukaan lapset kärsivät vakavasta stressistä ja oireilevat voimakkaasti psyykkisesti ja fyysisesti. Asiantuntijat varoittavat, että sodan vaikutukset lasten terveyteen ja kehitykseen voivat olla elinikäiset.

Monet Syyrian lapset elävät lähes jatkuvassa pelkotilassa tulituksen, ilmaiskujen ja muun väkivallan vuoksi, selviää tutkimuksesta.

Lapset kärsivät kuusivuotisen sodan aiheuttamasta stressistä ja mielenterveysongelmista, ja mikäli he eivät saa tarvitsemaansa eriasteista psykologista apua, vaikutukset voivat olla ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Raporttia varten haastatellut mielenterveysasiantuntijat kertovat monien lasten kärsivän niin sanotusta toksisesta stressistä.

Tutkimusta varten haastateltiin yli 450 lasta, nuorta ja aikuista. Kyseessä on mittavin konfliktin aikana Syyriassa tehty tutkimus lasten mielenterveysongelmista.

Lapsista tullut hermostuneempia

Lähes puolet haastatelluista lapsista kertoi, ettei koe olevansa turvassa ulkona leikkiessään. Haastatteluissa ja ryhmäkeskusteluissa todettiin, että 78 prosenttia lapsista tuntee surua ja murhetta osan ajasta tai kaiken aikaa. Lähes kaikki aikuiset kertoivat, että lapsista on tullut hermostuneempia tai pelokkaampia sodan jatkuessa.

ILMOITUS

– Sodan tultua Syyrian lapset unohtivat kaiken oppimansa ja tietävät nyt vain sodasta. Minusta tuntuu, että olen nähnyt niin paljon kamalia asioita. Olen menettänyt kaksi kouluvuotta, ja veljeni on kasvanut opiskelematta lähes lainkaan. Mitä jos vanhenen, jatkan samaa tietä ja menetän koko tulevaisuuteni, pohtii 12-vuotias Zeinab pakolaisleirillä Hassakeh’ssa, Koillis-Syyriassa.

12-vuotiaiden itsemurhayrityksiä

Lasten psyykkinen oireilu näkyy muun muassa puhehäiriöinä ja puhekyvyn menetyksenä, aggressiivisuutena ja päihteidenkäyttönä. He pelkäävät kovia ääniä ja eristäytyvät.

Valtaosa aikuisista kertoo lasten kärsivän enenevissä määrin yökastelusta, virtsankarkailusta ja muusta psykosomaattisesta oireilusta. Jopa 12-vuotiaat lapset ovat yrittäneet vahingoittaa itseään tai tehdä itsemurhan.

Raporttia varten haastatellut mielenterveysasiantuntijat kertovat monien lasten kärsivän niin sanotusta toksisesta stressistä. Tämä on pitkään jatkunut elimistön stressitila, joka aiheutuu toistuvista äärimmäisistä kokemuksista, kuten väkivallalle altistumisesta tai sen uhasta.

– Toksisella stressillä on yksilötasolla todennäköisesti pitkäaikaiset ja tuhoisat vaikutukset niin lasten henkiseen kuin fyysiseenkin terveyteen. Ihminen on kokonaisuus, jonka varhaiset kokemukset säätelevät monella tapaa elimistön tasapainotilaa ja tulevaa kehitystä, toteaa Pelastakaa Lasten ylilääkäri Kirsi Kettunen järjestön tiedotteessa.

– Se, että lapset reagoivat järkyttäviin tapahtumiin oireilemalla voimakkaasti on normaalia. Mikäli lapset eivät saa apua tilanteeseen, on vaara, että kriisivaiheen reaktiot pitkittyvät.

– Äärimmäiset vahingoittavat kokemukset vaikuttavat tutkimusten mukaan sekä aivojen että koko elimistön kehitykseen, ja aiheuttavat riskin sairastua fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin aikuisiällä. Näihin lukeutuvat sydänsairaudet, diabetes, päihteidenkäyttö ja masennus.

Suomeenkin tulleet oireilevat

Myös Suomeen tulleiden pakolaislasten keskuudessa esiintyy oireilua.

– Lasten aiemmat traumaattiset kokemukset näkyvät eri tavoin, teloituksina leikeissä ja piikkilanka-aitoina piirustuksissa. Lapset voivat myös reagoida voimakkaasti johonkin ärsykkeeseen, joka palauttaa mieliin aiemmat muistot. Pieni osa lapsista oireilee niin voimakkaasti, että heidät on ohjattu jatkotuen piiriin, sanoo Jenni Häikiö, joka vastaa Pelastakaa Lasten pakolaislapsille suunnatusta toiminnasta Suomessa.

Häikiön mukaan on ehdottoman tärkeää huolehtia lasten elämän ja terveen kehityksen peruspilareista, riittävästä huolenpidosta ja turvallisuudesta, levosta, ravinnosta, liikkumisesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään. Lapset, kuten aikuisetkin, tarvitsevat lisäksi rakenteita ja ennakoitavuutta.

– Tuntuu kohtuuttomalta, että monenlaisia vastoinkäymisiä ja luopumisia kokeneet lapset joutuvat Suomessakin sopeutumaan epävarmuuteen. Tämä lisää heidän taakkaansa entisestään, toteaa Häikiö.

Syyrian rakenteet romahtamassa

Jos väkivalta loppuu ja lapset saavat oikeanlaista tukea ajoissa, heillä on paremmat mahdollisuudet toipua äärimmäisistä kokemuksistaan. Lasten vaikeaa tilannetta kärjistää se, että lapsille ja perheille suunnatut palvelut ja muut rakenteet ovat Syyriassa romahtamassa.

Lapsille aiheutuneiden tuhojen korjaamisessa tärkein keino onkin väkivallan lopettaminen. Pelastakaa Lapset vaatii Syyriaan välitöntä tulitaukoa. Kaikkien osapuolten on lakattava käyttämästä räjähtäviä aseita asutuilla alueilla sekä lopetettava hyökkäykset koulujen ja sairaaloiden kaltaisiin siviilikohteisiin, sillä ne ovat suurimpia syitä lasten ahdistukseen ja pelkoon.

Järjestö vaatii myös saartojen lopettamista, humanitaarisen avun rajoittamatonta pääsyä sekä avunantajilta lisärahoitusta lasten mielenterveyspalveluihin, psykososiaaliseen tukeen ja yleisesti lasten hyvinvointia edistäville toimille.