HOLVG97lW3c

Animaatio ruotii satavuotiaan Suomen ongelmallista veropolitiikkaa havainnollistamalla lainsäädännön porsaanreikiä.

Suomessa on alhainen yhteisöverokanta ja monia mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun lain puitteissa. Taiteilijat Hanna Arvela ja Veera Luhtala työstivät Ihanuuksien ihmemaa -animaation, joka pureutuu suomalaisen veropolitiikan eriarvoistaviin ongelmakohtiin ironian ja käytännön esimerkkien kautta.

Presidentti Donald Trumpin ja Britannian pääministeri Theresa Mayn puheet ovat luoneet globaalisti painetta haitalliselle verokilpailulle. Maailmanlaajuisesta ilmiöstä kärsivät kuitenkin niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kuin kipeästi verotuloja kaipaavat kehitysmaat.

Yhteisöverokannat ovat puolittuneet viimeisen 30 vuoden aikana, ja aggressiivinen verosuunnittelu on yltynyt. Verokilpailu ja aggressiivisen verosuunnittelun salliminen ei ole Suomen globaalien sitoumusten, kuten kestävän kehitysten tavoitteiden mukaista, vaan lisää eriarvoisuutta.

Yhteisöverokannat ovat puolittuneet viimeisen 30 vuoden aikana.

Verotus ei ratkaiseva yrityksille

– Aggressiivinen verosuunnittelu hyväksytään vaikenemalla. Yhteiskunnan eriarvoistumisessa pätevät koulukiusaamisen lait. Pieni joukko ajaa omaa etuaan, mutta mahdollistajina toimivat kaikki, jotka eivät puutu tilanteeseen, sanovat animaation työstäneet taitelijat Hanna Arvela ja Veera Luhtala.

– Ihanuuksien ihmemaa -animaatio pyrkii kehittämään satavuotiasta Suomea yhä paremmaksi. Se havainnollistaa verolainsäädäntömme porsaanreikiä, jotka tulisi tukkia jo tällä hallituskaudella. Tietoisuus velvoittaa toimimaan, meidän tapauksessamme myös liikkuvan kuvan kautta.

ILMOITUS

Verotus ei ole yrityksille ratkaiseva tekijä sijoituskohdetta valitessa. Sen sijaan yritykset arvostavat esimerkiksi yhteiskunnallista vakautta ja koulutettua työvoimaa, kumpikin tekijöitä, jotka syntyvät verotuksen avulla. Todellisia sijoituksia ei siis tehdä matalan verotuksen perusteella. Tämän on osoittanut muun muassa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD.

EU:ssa verokeitaita

– Veroparatiisit eivät ole vain kaukaisia saaria. Monet EU-maat ovat maailman pahimpien verokeitaiden joukossa, ja Euroopasta irtautuva Britannia uhkailee verokilpailulla. Tästä kärsivät myös kehitysmaat, joissa toimivat kansainväliset yritykset hyötyvät porsaanrei’istä, toteaa kehitysyhteistyön kattojärjestön Kepan veroasiantuntija Lyydia Kilpi.

– Animaatio osoittaa, että ongelmat ovat lähellä. Suomen hallituksen tulee puolustaa hyvinvointia ja ajaa tehokkaan lainsäädännön lisäksi yritysten maakohtaisten verotietojen avoimuutta niin EU:ssa kuin kansallisesti, sanoo Kilpi.

Kepa, Suomen kulttuurirahasto ja Reilu vero -yhdistys ovat tukeneet taiteilijoita videon tuottamisessa.

Suomessa puhuttaa kuntavaalien alla julkisten palveluiden yksityistäminen. Ellei verolainsäädäntöä ja avoimuutta kehitetä, on suuri riski, että palveluntarjoajien käärimät voitot kanavoidaan veroparatiiseihin.

Verovastuullisuus tulee muistaa myös julkisia hankintoja tehdessä. Halvimman hinnan hankinnat voivat tulla pidemmän päälle yhteiskunnalle kalliiksi, muistuttaa Kepa.