Lehtikuva/Vesa Moilanen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeinen lähtökohta on tasavertainen palvelujen saanti riippumatta asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta. Pyrkimyksenä on vahvistaa perustason palveluja ja turvata hoitoon pääsy aiempaa paremmin.

Hallituksen ja eduskunnan tähän asti tekemät päätökset lyövät tasavertaista palvelujen turvaamisen tavoitetta korville. Eduskunta on hyväksynyt terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset, joissa on listattu muun muassa 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Asetukset ovat valmistelussa, ja selvityshenkilöt ovat antaneet omat esityksensä erikoissairaanhoidon työnjakoon liittyen.

Selvityshenkilöiden esitykset ovat lähteneet siitä, että erityisesti leikkauksia keskitettäisiin laajan päivystyksen sairaaloihin. Tavoitteet voivat soveltua ruuhka-Suomeen, missä sairaaloiden välimatkat ovat lyhyitä. Sen sijaan ainakin Pohjois- ja Itä-Suomessa tulee ongelmia. Pohjoisen erva-alueen etäisyydet ovat aivan omaa luokkaansa. Alue on etelästä pohjoiseen tuhat kilometriä. Siis kuin matkaisi Helsingistä Berliinin seutuville.

Tarvitsemme Pohjoisen erva-alueella (OYS-erva) kaikki nykyiset päivystävät sairaalat Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Voidakseen olla uskottava päivystyssairaala on siellä työskentelevillä kirurgeilla oltava myös päiväaikaisia vaativia toimenpiteitä. Päivystys ja päiväaikainen toiminta ovat riippuvaisia toisistaan. Päivystyksen ja työnjaon ongelmaksi muodostuu se, jos päivittäistä toimintaa suitsitaan mittavasti valtioneuvoston asetuksilla. Pelkkien päivystäjien hankkiminen on kallista ja voi osoittautua mahdottomaksi. Laajan päivystyksen sairaalat ruuhkautuvat entisestään. Päivystyksien karsimisessa on kyse keskittämisen ideologiasta, joka lyö läpi kaikessa nykyisen hallituksen toiminnassa.

Jos toimivat päivystykset ajetaan alas ja sen seurauksena muu palvelutuotanto vähenee, tarkoittaa se kasvavia kustannuksia ja kasvavaa riskiä ennen kaikkea potilaille. Aikaa ja rahaa palaa kaikilla ikäryhmillä, ensihoito kuormittuu entistä pidemmillä matkoilla ja yhteiskunnan kustannukset kasvavat. Palvelujen saavutettavuus heikkenee merkittävästi – voi sanoa, että se romahtaa.

ILMOITUS

Hallituksen olisi syytä pysähtyä miettimään oikeita ja merkityksellisiä tulevaisuuden kysymyksiä. Pohjoisessa Suomessakin asutaan, ja on tärkeää säilyttää terveyspalvelut kohtuullisten etäisyyksien päässä. Syntyvyys alenee uhkaavasti. Kun erityisesti nuorten perheiden palveluja karsitaan, ei tilanne ole helposti korjattavissa.

Pohjoisen erva-alueella on pystytty tekemään hyvää yhteistyötä sairaaloiden kesken ja sopimaan keskenään, millaisia hoitoja missäkin sairaalassa annetaan. Tätä yhteistyötä tarvitsemme jatkossakin.

Me vasemmistoliitossa haluamme huolehtia kaikenikäisten palvelujen saamisesta ja palvelujen saavutettavuudesta. Haluamme pitää koko Suomen asuttuna. Pohjoisen elinkeinoelämä on merkittävä vientitulojen osalta jo nyt ja kehittyy voimakkaasti muun muassa matkailun, kaivostoiminnan ja vireillä olevien biotuotetehtaiden myötä. Ilman toimivia palveluja ja toimivaa infraa eivät sijoittajat ole kiinnostuneita alueesta.

Raili Myllylä
Kajaani

Riitta Luosujärvi
Kemi

Kirjoittajat ovat vasemmistoliiton sote-työryhmän jäseniä.