All Over Press/Ismo Pekkarinen

Toimeentulotukiasiakkailla on ollut vaikeuksia selvitellä, mitä lääkkeitä Kela korvaa maksusitoumuksella.

Perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelalle aiheutti muutoksia lääkkeiden maksusitoumuksiin. Muutokset ovat hämmentäneet toimeentulotukiasiakkaita ja teettäneet aikaisempaa enemmän työtä apteekeissa.

Kelan säännöt maksusitoumuksella korvattavista lääkkeistä poikkeavat aikaisemmasta käytännöstä. Maksusitoumuksella sai ennen Kela-siirtoa pääsääntöisesti kaikki lääkärin määräämät lääkkeet, kun kunta antoi maksusitoumuksen asiakkaalle.

Kelalla on eri säännöt.

Kelan säännöt maksusitoumuksella korvattavista lääkkeistä poikkeavat aikaisemmasta käytännöstä.

– Jos asiakkaalle annetaan Kelalta maksusitoumus ilman rajoituksia, silloin edelleenkin pääsääntöisesti lääkärin määräämät ja Kela-korvattavat lääkkeet kuuluvat maksusitoumuksen piiriin, sanoo Kontulan apteekin apteekkari Kirsi Pietilä.

Hän korostaa, että tämä on pääsääntö, josta on poikkeuksia. Kelalla on kuntia tiukemmat säännöt maksusitoumusten myöntämiseen.

ILMOITUS

– Ongelma on tullut siinä tilanteessa, kun asiakkaan käyttämä lääkärin määräämä lääke, jota Kela ei korvaa eikä ole koskaan korvannutkaan, ei kuulukaan maksusitoumuksen piiriin.

Asiakkaan osattava pyytää Kelalta

Pietilä kertoo, että apteekit ovat saaneet ennen vuoden vaihdetta pitkän listan ohjeita Kelalta lääkkeistä, jotka eivät kuulu rajoituksettoman maksusitoumuksen piiriin.

Tällaisia on muun muassa osa lääkkeistä, joista ei makseta Kela-korvauksia, kaikki vitamiinit sekä ravintoliuokset vanhuksille sekä myös sidetarvikkeita. Kunnat maksoivat asiakkaille näitä aikaisemmin.

– Jos asiakas haluaa nämä maksusitoumuksella, hänen pitää osata pyytää ja kertoa, että lääkäri on näitä määrännyt.

– On asiakkaan ja Kelan välinen asia, mihin asiakas saa maksusitoumuksen, sanoo Pietilä.

Pietilän mukaan tästä onkin tullut ongelma: aikaisemmin kunta maksoi automaattisesti lääkärin määräyksen mukaan mutta nyt on osattava pyytää erikseen erillistä maksusitoumusta.

Apteekeissa selvitellään korvauksia

Uusi käytäntö kuitenkin helpottaa apteekkien työtä, sillä nyt asiakkaan maksusitoumus lääkekustannuksiin tulee Kelalta sähköisesti. Toisaalta maksusitoumusten sisältöä joudutaan nyt selvittelemään apteekissa.

Pietilä kertoo tuoreesta tapauksesta. Kela oli myöntänyt asiakkaalle joihinkin lääkkeisiin maksusitoumuksen ja jättänyt osan maksusitoumuksen ulkopuolella. Asiakas koki tämän loukkaavana ja jätti kolesterolilääkkeet ottamatta.

– Tällä hetkellä pitää tapauskohtaisesti selvittää, mitkä lääkkeet kuuluvat maksusitoumuksen piiriin ja mitkä eivät, Pietilä kertoo.

Nykykäytännön mukaan myös kunta voi myöntää asiakkaalle harkinnanvaraista toimeentulotukea. Tämä edellyttää, että asiakkaan pitää hakea sitä erikseen kunnalta.

Kela tullut vastaan

Alkuvaikeuksista kertoo sekin, että apteekista on annettu sitoumuksella lääkkeitä, joihin Kela ei ole myöntänyt maksusitoumusta. Asiakkaalla ei ole ollut tästä tietoa eikä apteekissa ole asiaa huomattu.

– Kela on suhtautunut tähän onneksi näin alussa ymmärtäväisesti, Pietilä sanoo.

Kela oli myöntänyt helmikuun alkupuolella kaikkiaan jo yli 200 000 lääkemaksusitoumusta. Kelan toimistoissa käy tällä hetkellä yli 12 000 asiakasta päivässä. Puheluita tulee poikkeuksellisen paljon eli noin 2 000 päivässä.