Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kunnissa asiaa hoiti yli 1 500 henkilöä, Kelan luultiin pärjäävän 750:llä.

Kelan toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki kritisoi perustoimeentulotuen siirron epäonnistuneita henkilöstölaskelmia.

– Jälleen yksi varoittava esimerkki siitä kuinka julkisella sektorilla säästöjä tavoitellessa tehtävät resursoidaan jo lähtötilanteessa liian alhaisiksi, hän sanoo.

Perustoimeentulotuen tehtävät siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi tämän vuoden alusta. Kunnissa tätä tehtävää hoiti arvioiden perusteella yli 1 500 henkilöä. Tehtävien siirtyessä Kelalle arvioitiin, että sama tehtävä voitaisiin hoitaa keskitettynä Kelassa 750 henkilön työpanoksella.

Kelan henkilöstö on ollut valtavan työpaineen alla, kun asiakasmäärät ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 57 prosenttia ja etuushakemuksia tulee enemmän sisälle kuin mitä niitä ehditään ratkaisemaan. Hakemusten suuren määrän vuoksi Kelan käsittely on pahoin ruuhkautunut, mikä voi vaarantaa hakemusten käsittelyn lain edellyttämässä seitsemän vuorokauden määräajassa.

Kelan hallitus ja eduskunnan nimeämät valtuutetut ovat nyt antaneet luvan henkilöstön lisärekrytointeihin, jotta muutostilanne saadaan hallintaan.

ILMOITUS

– Henkilöstö haluaa palvella asiakkaansa hyvin ja tilanne on tällä hetkellä todella haasteellinen, kun henkilöstöä ei ole riittävästi, Martinmäki sanoo.

Kelan henkilöstö edellyttääkin, että lisärekrytoinnit tulee toteuttaa heti, jotta asiakkaille turvataan viimesijaisen etuuden saaminen lakimääräisessä seitsemän päivän käsittelyajassa. Lisäksi nykyisen henkilöstön työhyvinvoinnista tulee huolehtia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki viime viikolla ruuhkasta kirjallisen kysymyksen.

– Kelaan on palkattava lisää työntekijöitä jonoja purkamaan. Oleellista on pitää huoli siitä, ettei tästä sosiaalipoliittisesti hyvästä ja perustellusta muutoksesta tehdä puhdasta säästöhanketta. Kuntien sosiaalitoimen resursseja ei myöskään saa siirron myötä karsia, vaan etuuskäsittelystä vapautuvilla resursseilla on ehdottomasti vahvistettava varsinaista sosiaalityötä, kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi.