Eeva Suorlahti

Lähihoitajat uupuvat vanhusten kotihoidossa, jos kuntapäättäjät eivät puutu asiaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan kotihoidon työntekijät ovat huolissaan hoidon laadusta, asiakkaiden turvallisuudesta ja työn kuormittavuudesta.

– Henkilökunta uupuu. Kotihoidon asiakkaat jäävät vaille heille myönnettyjä palveluja ja asiakkaiden koetaan jäävän jopa heitteille, sillä hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi. Hoitajat kokevat, että vanhustenhoito on epäinhimillisellä tasolla tänä päivänä.

Suurin ongelma on, että vanhuksen hoivaan ei jää tarpeeksi aikaa. Kotihoidossa työskentelevien hoitajien yhteydenotot SuPeriin ovatkin lisääntyneet huomattavasti viime vuosina.

Suurin ongelma on, että vanhuksen hoivaan ei jää tarpeeksi aikaa.

Työntekijät ovat uupuneita ja kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat, sanoo Paavola.

Entistä monisairaampia vanhuksia kotona

Laitoshoitoa on viime vuosina vähennetty merkittävästi. Kotihoito on jäänyt kehittämättä ennen laitoshoidon purkamista. Vanhusten hoivan käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa, mutta henkilöstömäärä on kuitenkin pidetty lähes samana.

ILMOITUS

– Kotihoidossa hoidettavat ovat entistä monisairaampia, jolloin hoitaminen on vaativampaa ja hoidettavan luona on tarpeen käydä useita kertoja vuorokaudessa, huomauttaa Paavola.

SuPerin vuonna 2015 julkistaman kyselyn mukaan 88 prosenttia vastaajista koki työmäärän nousseen. Työn henkinen rasittavuus oli lisääntynyt 85 prosentilla vastaajista.

Työkyvyttömyyttä pelkäsi yhteensä noin puolet vastaajista. Alan vaihtoa oli harkinnut kaksi kolmasosaa vastaajista tutkimusvuotta edeltäneenä vuonna. Kunta10-tutkimuksessa saadut tulokset ovat samansuuntaisia.