Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Tarkastusvaliokunta edellyttää riskien hallinnan ohjeistusta valtio-omisteisille yhtiöille. Ministerille ei suoria moitteita.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta haluaa hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin ja antavan riskien hallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille. Valiokunta antoi mietinnön Finavian riskienhallintaa koskevassa jutussa perjantaina. Finavian johdannaissopimukset 2009–2011 johtivat 34 miljoonan euron tappioihin, mutta yhtiössä ei reagoitu asiaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä mietinnössä ei moitita suoraan, mutta hän ei toiminut valiokunnan mielestä vakiintuneiden periaatteiden mukaan. Finavian hallitus nosti keväällä 2015 tappiollisiin johdannaisiin liittyvän kanteen Deloittea vastaan, mutta syksyllä omistajaohjauksesta vastaava Berner edisti asian sopimista Finavian hallituksen tietämättä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan tarkastusvaliokunnan ehdotukset valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden tarkentamisesta ovat tarpeellisia.

– Hyvä, että asia on nyt selvitetty. Useaan otteeseen on toimittu väärin, mikä osoittaa että valtion omistajaohjauspolitiikka ei ole ollut riittävän selkeää. Kannatan valiokunnan ehdotuksia omistajaohjauksen ohjeistuksen ja toimintaperiaatteiden tarkentamisesta.

Valiokunta ei löytänyt ministerin toiminnasta suoranaista moitittavaa, mutta Andersson sanoo, että ”ei Berner tästä puhtaita papereita saa”.

– Ministeri junaili sopimuksen tilintarkastusyhtiö Deloitten kanssa, johon hänellä on kiinteät kytkökset. Samoin ministeri vaikutti siihen, että Finavian hallitus perui kanteet tilintarkastajia ja yhtiön johtoa vastaan, kun oikea paikka tälle päätökselle olisi ollut yhtiökokous. Kenen etua ministeri on ajanut: omistajan eli kaikkien suomalaisten, vai jonkun muun?