Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Rakennusalalla verohyöty 50 miljoonaa. Ulottaminen uusille aloille voisi tuoda 100 miljoonaa lisää.

Eduskunta keskusteli perjantaina vasemmistoliiton eduskuntaryhmän lakialoitteesta veronumeron käytön laajentamisesta. Vasemmistoliitto esittää veronumeron käyttöönottoa rakennusalan lisäksi kiinteistöpalvelualalla, majoitus- ja ravintolapalvelualalla ja teknologiateollisuudessa.

– Harmaan talouden torjunta on hyvinvointivaltion ja työllisyyden kohtalonkysymys, kansanedustaja Jari Myllykoski sanoo.

Myllykoski muistutti keskustelussa, että harmaan talouden torjunnalla voidaan paitsi paikata julkisen talouden aukkoja, rahoittaa kansalaisten hyvinvointipalveluita. Rakennusalan veronumeron verohyödyksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa ja sen ulottaminen uusille aloille voisi tuoda jopa 100 miljoonaa euroa lisää.

– Sata miljoonaa euroa lisää verotuloja parantaisi julkisen talouden rahoitusasemaa huomattavasti. Sillä voitaisiin myös perua hallituksen kipeitä leikkauspäätöksiä.

Veronumeron tuottamilla tuloilla voitaisiin Myllykosken mukaan torjua köyhyyttä tehokkaammin kuin pääministeri Sipilän köyhyystyöryhmän avulla. Lisäksi lisääntyneitä verotuloja voisi sijoittaa nuorten ja lapsiperheiden palveluihin.

ILMOITUS

– Esimerkiksi viime vuoden kehysriihessä päätetyistä leikkauksista olisi voitu perua aktiivisia työttömiä kampittava omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksen poisto, joka oli 47 miljoonaa euroa, sairauspäivärahoihin kohdistunut 22 miljoonan säästö ja kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistunut 25 miljoonan säästö.

Veronumeron laajentamista tarvitaan Myllykosken mielestä siksikin, että harmaa talous vääristää kilpailua ja sysää rehellisiä yrittäjiä ja suomalaisia työntekijöitä ulos työmailta.

– Hallituksella on tässä hyvä keino käytettävissään harmaan talouden torjumiseksi ja rehellisen suomalaisen yrittäjän sekä palkansaajan pitämiseksi leivässä kiinni, Myllykoski tiivistää.