Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) esittää kansalaisaloitteita koskevan lainsäädännön muuttamista siten, että kansalaisaloitteet eivät raukeaisi vaalikauden loppuessa.

Myllykoski jättää tänään lakialoitteen, jossa ehdotetaan, että eduskuntavaalien takia kesken jäänyttä kansalaisaloitteen käsittelyä voidaan jatkaa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä.

– Muutos varmistaisi sen, että aloitteen käsittelyn viivästyminen vaalikauden lopulla ei estäisi aloitteen arvolle tarkoitettua käsittelyä eduskunnassa.

Nykylainsäädännön mukaan kansalaisaloitteet raukeavat, jos niitä ei ole ehditty käsitellä eduskunnassa ennen vaaleja.

Kansalaisaloitteiden arvokkaaseen käsittelyyn eduskunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Myllykosken mielestä kansalaisaloitteiden arvokkaaseen käsittelyyn eduskunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Jokaisesta aloitteesta on tehtävä mietintö, vaikka sen sisältö ei miellyttäisikään. Muuten kansalaisaloite voitaisiin haudata valiokuntaan, mikä rapauttaisi sen merkityksen.