Hannes Heikura

Kansan Uutiset alkoi ilmestyä säännöllisesti 60 vuotta sitten tammikuussa. SKDL:n Vapaan Sanan ja SKP:n Työkansan Sanomien yhdistyminen uudeksi lehdeksi herätti suuria toiveita. Lehdestä piti tulla työväenliikkeen lippulaiva.

1950-luvulla oli vielä olemassa työväenluokka, johon tukeutua. Vuosikymmenten kuluessa työväenluokan rajat muuttuivat häilyviksi, jopa osittain katosivat. Monille myös luokka on käsitteenä hämärä.

Aika on muuttunut, ja myös lehden on muututtava. On kuitenkin ilo, että Kansan Uutisilla on iso joukko lukijoita vuosikymmenten takaa. He ovat uskollisesti seuranneet lehteä vuosikymmenestä ja muutoksesta toiseen. Lehden onni on, että samaan aikaan lehden lukijakunta on myös uusiutunut.

Tämän päivän Kansan Uutiset on monikanavainen julkaisu. Teemme kerran viikossa ilmestyvää Viikkolehteä ja seitsenpäiväistä verkkolehteä. Julkaisemme juttuja Facebooksissa ja viittaamme jutuistamme.

Viikkolehti on edelleen Kansan Uutisten lippulaiva. Se pitää pintansa, vaikka jo vuosikymmen on odotettu verkkolehtien syövän perinteiset paperilehdet. Kansan Uutiset oli kaukaa viisas perustaessaan Viikkolehden jo 1980-luvulla, aikana jolloin se ilmestyi vielä sanomalehtenä.

ILMOITUS

Toinen iso hyppäys tapahtui siirryttäessä Viikkolehden ja verkkolehden -konseptiin. Näillä molemmilla muutoksilla Kansan Uutiset on ollut edelläkävijä.

Mediatalot ovat taloudellisesti tiukoilla. Suurimmatkin mediatalot saavat maistaa samaa herkkua kuin perinteiset työväenlehdet kautta historiansa. Verkko on muuttanut mediakenttää ja ansaintalogiikkaa rajusti.

Ylikansalliset yhtiöt – kuten Facebook ja Google – syövät mainosmarkkinoita perinteiseltä medialta. Myös taistelu sisällöistä ja tekijänoikeuksista kiristyy. Sisältöjä hyödynnetään verkossa tekijänoikeuksista riippumatta. Sisällöt myös yhdenmukaistuvat.

Tässä röykytyksessä Kansan Uutiset on selviytynyt mallikkaasti. Viikkolehdessä ja verkkolehdessä on satsattu laatuun. Tämä näkyy myös lehden teettämän lukijatutkimuksen (5/2016) ja tässä lehdessä kuvatun verkkolehden tutkimustuloksista.

Lehteä pidetään ajankohtaisena, ammattitaitoisena ja luotettavana. Tästä palautteesta kiitos kaikille tekijöille vuosien mittaan ja lukijoille, jotka ovat pitäneet lehden vireessä.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi