Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Bernerin vallankumous hyytyy työryhmään

UP/Kari Leppänen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) selvitys Liikenneverkon liiketaloudellinen kehittäminen nosti vastalauseiden myrskyn. Kyseessä ei ollut pelkkä selvitys, vaan esitys liikennepolitiikan mullistuksesta liiketalouden näkökulmasta. Vallankumouksen oli määrä tapahtua välittömästi ensi vuoden alussa.

Arvostelijoiden mielestä monet selvityksen asettamat kysymykset olivat hyviä, mutta vastaukset vääriä. Pitkäjänteisen, yli hallituskausien ulottuvan liikennepolitiikan tarve tunnustetaan yleisesti.

Bernerin esityksen kariutumisen jälkeen hallitus on kokoamassa kaikista eduskuntapuolueista koostuvaa parlamentaarista liikennetyöryhmää.

Ryhmän perustamisessa on vielä pari mutkaa matkassa. Opposition mielestä työryhmän työskentely ei voi perustua Bernerin ohjelmalle. Myös Bernerin asettamista työryhmän johtoon vierastetaan.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kaavaili ryhmään yhtä edustajaa kustakin eduskuntapuolueesta. Pääministerin tuuma ei menestynyt hallituksessa.

ILMOITUS

Hallituskumppanit laskivat hallituksen jäävän liian heikoille sellaisella kokoonpanolla. Kahdeksan eduskuntapuolueen joukossa on kolme hallituspuoluetta ja viisi oppositiopuoluetta.

”Suurin haaste on liikenteen päästöjen puolittaminen”.

SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen pitää valmisteilla olevaa parlamentaarista työryhmää hyvänä keinona ratkoa liikennepolitiikan pulmia.

Hänen mielestään liikennepolitiikan suurimmat haasteet eivät ole rahoitus ja teiden korjausvelka vaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen.

– Isoin asia on Pariisin ilmastosopimuksesta juontuva ilmastohaaste. Vajaassa 15 vuodessa liikenteen päästöjä pitää leikata 50 prosentilla.

Päästövähennyksen asettamia vaatimuksia ei pääse Hievasen mukaan karkuun. Parlamentaarisen ryhmän tulisi Hievasen mielestä ohjata suomalainen liikennepolitiikka päästövähennysten edellyttämälle uralle.

– Mitä pidemmälle ratkaisuja lykätään, sitä vaikeammiksi ja kalliimmiksi ne tulevat.

Ratkaisu liikenteen hinnoittelusta

Hievasen mielestä päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttamista ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Kaikki muut vaihtoehdot tulevat hyvin kalliiksi.

– Raha vaikuttaa ihmisten valintoihin, ja liikennekäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa liikenteen hinnoittelulla.

Keinovalikoimaan voivat Hievasen mielestä kuulua esimerkiksi tietullit, satelliittipaikannukseen perustuvat tiemaksut ja polttoaineen verotus.

Toinen tärkeä asia on Euroopan vanhimman autokannan nopeampi uudistaminen.

– Sähköautoilla ja biopolttoaineilla ei ongelma ratkea, mutta ne ovat tarpeellinen lisä päästöjen hallinnassa.

Korjausvelkaa liioitellaan

Vasta päästöjen hallinnan jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulevat Hievasen mukaan liikenteen rahoitukseen liittyvät kysymykset ja teiden korjausvelka.

Hievasen mielestä liikenneverkon korjausvelan merkitystä on suurenneltu.

– Korjausvelan suuruudeksi on laskettu 2,5 miljardia. Näinhän se teoriassa onkin.

Liikenne ja liikenneverkon käyttö ovat muuttuneet vuosien varrella. Hievasen mielestä koko liikenneverkkoa ei kannata korjata uuden veroiseksi 2,5 miljardilla. Yhteiskunnallisesti järkeväksi määräksi voi riittää puolet laskennallisesta korjausvelasta.

– Korjausvelka saattaa olla paljon hallittavampi, kuin on uskoteltu. Summat voivat olla sellaisia, ettei ratkaisuksi välttämättä tarvita vallankumousta.

Parlamentaarisen ryhmän tehtävä on Hievasen mielestä esittää liikenteen pitkän ajan investointisuunnitelma. Nyt sellainen puuttuu, koska hallitus päätti olla laatimatta tälle hallituskaudelle liikennepoliittista selontekoa.

– Aiemmin selonteoista on nähty meneillään olevan hallituskauden liikennehankkeet, ja niissä on arvioitu myös pidemmän aikavälin investointitarpeet.

Bernerin vallankumous hyytyy työryhmään

UP/Kari Leppänen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) selvitys Liikenneverkon liiketaloudellinen kehittäminen nosti vastalauseiden myrskyn. Kyseessä ei ollut pelkkä selvitys, vaan esitys liikennepolitiikan mullistuksesta liiketalouden näkökulmasta. Vallankumouksen oli määrä tapahtua välittömästi ensi vuoden alussa.

Arvostelijoiden mielestä monet selvityksen asettamat kysymykset olivat hyviä, mutta vastaukset vääriä. Pitkäjänteisen, yli hallituskausien ulottuvan liikennepolitiikan tarve tunnustetaan yleisesti.

Bernerin esityksen kariutumisen jälkeen hallitus on kokoamassa kaikista eduskuntapuolueista koostuvaa parlamentaarista liikennetyöryhmää.

Ryhmän perustamisessa on vielä pari mutkaa matkassa. Opposition mielestä työryhmän työskentely ei voi perustua Bernerin ohjelmalle. Myös Bernerin asettamista työryhmän johtoon vierastetaan.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kaavaili ryhmään yhtä edustajaa kustakin eduskuntapuolueesta. Pääministerin tuuma ei menestynyt hallituksessa.

Hallituskumppanit laskivat hallituksen jäävän liian heikoille sellaisella kokoonpanolla. Kahdeksan eduskuntapuolueen joukossa on kolme hallituspuoluetta ja viisi oppositiopuoluetta.