Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Oikeusasiamiehen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ole ollut Terrafameen liittyvien asioiden käsittelyssä esteellinen.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ole ollut esteellinen osallistumaan kaivostoimintaan harjoittavan Terrafame Group Oy:n pääomittamiseen liittyvään päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Valtion kokonaan omistamalle Terrafamelle myönnettiin 100 miljoonan lisäpääomitus.

Selvityksen kohteena oli Sipilän mahdollinen esteellisyys osallistumisesta Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskevaan päätöksentekoon. Hänen sukulaistensa omistamalla Katera Steel Oy:llä oli malminkuljetinta koskeva urakkasopimus Terrafamen kanssa.

Terrafame-kohu synnytti myös kohun Yleisradion ja Sipilän mahdollisesta yrityksestä vaikuttaa Yleisradion uutisointiin. Keskustelussa kyseenalaistettiin Yleisradion riippumattomuutta.

Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että pääministeri Sipilä olisi pyrkinyt toimimaan pääomitusasiassa jollakin tavalla puolueellisesti.

Pääomittamisella ja urakkasopimuksella ei yhteyttä

Kansan Uutiset nosti epäilyn esteellisyydestä ensimmäisenä. Sipilän enot ovat omistaneet Katera Steelistä 30 prosenttia ja hänen serkkunsa 65 prosenttia. Sipilän sukulaiset omistavat kokonaan yhtiön. Myös kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat pääministerin enoja ja serkkuja. Sipilä itse on aikaisemmin omistanut viisi prosenttia yhtiöstä.

ILMOITUS

Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että pääministeri Sipilä olisi pyrkinyt toimimaan pääomitusasiassa jollakin tavalla puolueellisesti Katera Steel Oy:n eduksi.

Oikeusasiamiehen mukaan Sipilä ei ole ollut edes tietoinen perusteista, joiden perusteella hänen puolueettomuutensa on epäilty vaarantuneen. Hänellä ei myöskään ole ollut aihetta epäillä Katera Steel Oy:n mahdollista kytkentää Terrafame Oy:n toimintoihin.

Pääomittamisella ja urakkasopimuksen syntymisellä ei ole nähty olevan mitään keskinäistä yhteyttä. Malminkuljetin olisi tilattu myös siinä tapauksessa, että kaivoksen toiminta olisi päätetty ajaa alas.

Läheisyys yhtiöön ei anna aihetta epäilyyn

Jääskeläisen mukaan kyse on kaiken kaikkiaan pääministeri Sipilälle läheisestä yhtiöstä niin taustansa, omistuspohjansa kuin hallintonsa puolesta. Tästä huolimatta ei ole ilmennyt minkäänlaista aihetta epäillä, että Sipilä olisi pyrkinyt toimimaan pääomitusasiassa puolueellisesti Katera Steelin eduksi.

Sipilä ei ole ollut edes tietoinen niistä perusteista, joiden nojalla hänen puolueettomuutensa on epäilty vaarantuneen. Hänellä ei myöskään ole ollut aihetta epäillä Katera Steel Oy:n mahdollista kytkentää Terrafame Oy:n toimintoihin.

Jääskeläinen muistuttaa, että pääministerin mahdollisesta esteellisyydestä syntynyt julkinen keskustelu ja kohu eivät voi olla esteellisyyden perusteena. Esteellisyys on oikeudellinen kysymys ja se voi syntyä oikeudellisilla perusteilla. Luottamuksen vaarantumiselle on aina löydyttävä konkreettinen peruste.

Sipilä ei selvityksen mukaan ole ollut esteellinen hallintolain intressijäävin tarkoittamalla tavalla eikä myöskään hallintolain yleislausekkeen perusteella. Sipilän toiminnasta tehtiin 22 kantelua.