Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Entinen puoluesihteeri arvostelee yritysoppien tuomista poliittisen päätöksentekoon.

Keskustan puoluehallitus antoi torstaina ”voimakkaan tukensa” kovassa vastatuulessa olevalle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Berner selvitti sitä ennen liikenneverkkoselvitystään puoluehallitukselle.

Keskustan mukaan teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. On perusteltua, että niitä hakemaan nimetään parlamentaarinen ryhmä. Bernerin selvitys antaa keskustan mukaan eväitä jatkotyöskentelylle.

Keskustan piiristä on myös arvosteltu Berneriä. Entinen puoluesihteeri Pekka Perttula kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa, ettei yrityksen johtamismalli sovi politiikkaan.

Perttula kirjoitti Suomen kansantalouden heikon tilan ylikorostaneen taloudellisia arvoja.

”Tilanne on vauhdittanut poliittisen päätöksenteon rinnastamista ja vertailua yhtiöiden päätöksentekoon. Johtamisoppia on haettu yhtiöjohtajuudesta.”

ILMOITUS

”Onko lähdetty antamaan vastauksia pohtimatta kysymystä ja analysoimatta ongelmaa huolellisesti? On piirretty prosessikaavioita ja tehty päätöksiä, poliittiseen johtamiseen on yksioikoisesti omaksuttu yrityselämän oppeja ja yhteiskunnallisiin toimintoihin haettu malleja yhtiöiden toimintalogiikasta.”

Perttulan mukaan on hyvä, että politiikkaan tullaan ulkopuolelta ja tuodaan kokemusta eri aloilta. Hänestä on kuitenkin tärkeää, että silloin osataan antaa arvo niille toimintavoille ja käytännöille, jotka ovat muokkautuneet vuosikymmenten kuluessa ja ovat osa toimintakulttuuria.

”Ovatko nämä näkökulmat nykyhallituksessa jääneet keskustan puheenjohtaja-pääministeri Juha Sipilältä ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä liian vähälle huomiolle?” hän kysyy.