Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Viikon kysymys

Suurta kansanvälistäkin kiinnostusta herättänyt kaksivuotinen perustulokokeilu käynnistyi vuoden alussa. Perustulokokeiluun osallistuvat saivat ensimmäiset ”tilinsä” maanantaina 9. tammikuuta.

Onko perustulokokeiluun osallistuvilta ehditty saamaan ensivaikutelmia, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen?

Perustulon idea on, että sillä korvataan tietyt perustoimeentuloa turvaavat etuudet.

– Muutama hyvin innostunut palaute tuli heti, kun päätökset osallistujista lähetettiin asianomaisille. Joku kertoi saaneensa kansalaisoikeutensa takaisin, kun pääsee jälleen yrittämään. Ja voi ottaa vastaan pieniä satunnaistöitä ilman työttömyysturvan yhteensovittamisen hankaluutta.

– Iltapäivälehdissä on näkynyt kielteistäkin palautetta. Uskon kuitenkin suurimman osa kokeiluun osallistuvista olevan tyytyväisiä, kunhan perustulon idea tulee ymmärretyksi.

Miten perustulokokeiluun osallistuvat 2 000 henkilöä on valittu?

ILMOITUS

– Heidät on valittu satunnaisotannalla kaikkien Kelan työttömyysetuutta marraskuussa 2016 saaneiden joukosta. Heitä oli kaikkiaan 177 000.

Perustulo on kokeilussa 560 euroa kuukaudessa. Maksetaanko perustuloa palkan päälle niille, jotka saavat työpaikan kaksivuotisen kokeilun aikana?

– Kyllä maksetaan.

Entä Kelan muita etuuksia, kuten asumistukea tai työttömyysetuutta?

– Perustulon idea on, että sillä korvataan tietyt perustoimeentuloa turvaavat etuudet. Asumistuki ei kuulu niihin.

Asumisen kustannukset ovat oma kokonaisuutensa, eikä perustulo aiheuta niihin suoranaista muutosta. Kokonaisatulot aiheuttavat.

– Myös työttömyysetuudesta voi jäädä vielä siivu maksettavaksi, etenkin jos on saanut lapsikorotusta.

Voivatko sosiaaliturvasta ja ansioista koostuvat kokonaistulot vähentyä perustulon vuoksi?

– Tässä ei menetä mitään. On taattu, etteivät kokeilussa mukana olevien tulot euromääräisesti laske. Ideahan on siinä, että perustulon saajan tulot voivat nousta merkittävästikin, koska hän voi ottaa vastaan töitä.

Voiko perustulokokeilusta kieltäytyä tai voiko sen maksu loppua kesken kokeilun?

– Kieltäytyä ei voi, mutta perustulon maksu voi loppua kesken muista syistä.

– Perustuloa ei makseta, jos muuttaa ulkomaille pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi kuukaudeksi. Perustulon saaminen päättyy myös, jos alkaa saada jotain ns. estävää etuutta, kuten tapaturmaeläkettä. Myös vankeusrangaistuksen aikana perustulo keskeytetään.